Tìm Từ Trái Nghĩa Tiếng Anh Phổ Biến Nhất, Từ Trái Nghĩa

Nhằm giúp bạn miêu tả câu văn so sánh dễ dàng, Monkey share danh sách 50 cặp tính tự trái nghĩa trong giờ anh kèm ví dụ như minh họa chi tiết. Nào cùng Monkey điểm qua các mục từ vựng này nhé!


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước sẽ giỏi tiếng Anh như người phiên bản xứ & cách tân và phát triển ngôn ngữ nổi bật qua các app của Monkey

Đăng cam kết ngay sẽ được Monkey tư vấn sản phẩm phù hợp cho con.

Bạn đang xem: Tìm từ trái nghĩa tiếng anh


Ancient – new

ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/: cổ

new /njuː/: mới

Ex: Archaeologists are excavating the ruined temples of this ancient civilization.

(Các đơn vị khảo cổ đang khai thác những ngôi đền rồng đổ nát của nền tiến bộ cổ đại này.)

We retrain staff lớn use the new technology.

(Chúng tôi đào tạo và giảng dạy lại nhân viên cấp dưới để sử dụng technology mới).

Asleep – awake

asleep /əˈsliːp/: sẽ ngủ

awake /əˈweɪk/: thức giấc

Ex: The baby was sound asleep upstairs. (Đứa bé nhỏ đã ngủ say trên lầu).

I was still awake when he came to lớn bed. (Tôi vẫn thức lúc anh ấy đi ngủ).

Bad – good

bad /bæd/: xấu

good /gʊd/: tốt

Ex: He is a bad man. (Anh ta là 1 người bầy ông tồi).

He is a good man. (Anh ấy là một trong người đàn ông tốt).

Beautiful – ugly

beautiful /ˈbjuːtəfʊl/: xinh đẹp

ugly /ˈʌgli/: xấu xí, xấu xa, tồi tệ

Ex: She is beautiful. (Cô ấy xinh đẹp).

He is an ugly man. (Anh ta là 1 trong người bọn ông xấu xa).

Big – small

big /bɪg/: to

small /smɔːl/: nhỏ

Ex: The dinosaur is big. (Chú khủng long thời tiền sử lớn).

The dinosaur is small. (Chú khủng long thời tiền sử nhỏ).

Brave – afraid

brave /breɪv/: dũng cảm

afraid /əˈfreɪd/: sợ hãi hãi

Ex: The boy is brave because he admits his mistake.

(Cậu bé xíu thật dũng mãnh vì đã biết thừa nhận lỗi của mình).

The girl is afraid of insects. (Cô ấy sợ những loại côn trùng).

Busy – free

busy /ˈbɪzi/: bận rộn

free /friː/: lỏng lẻo rỗi

Ex: I’m so busy because I have many plans. (Tôi bận cũng chính vì có rất nhiều kế hoạch).

Today I’m miễn phí so I go shopping. (Hôm ni tôi rảnh vì chưng vậy tôi đi shopping).

Careful – careless

careful /ˈkeəfʊl/: cẩn thận

careless /ˈkeəlɪs/: bất cẩn

Ex: He"s been careful lớn avoid significant debt.

(Anh ấy đã cẩn thận để kiêng những số tiền nợ đáng kể).

Losing my phone again was very careless of me.

(Làm mất điện thoại cảm ứng một lần nữa là vì chưng tôi cực kỳ bất cẩn).

Cheap – expensive

cheap /ʧiːp/: rẻ

expensive /ɪksˈpɛnsɪv/: đắt

Ex: This blue car is cheap but the red one is expensive.

(Chiếc ô tô blue color thì rẻ tuy nhiên cái màu đỏ lại đắt).

Clever – stupid

clever /ˈklɛvə/: thông minh

stupid /ˈstjuːpɪd/: lẩn thẩn ngốc

Ex: James is a clever person. (James là fan thông minh).

He is stupid. (Anh ta thật đần độn ngốc).

Common – rare

common /ˈkɒmən/: phổ biến

rare /reə/: hiếm thấy

Ex: Jackson is a common English name. (Jackson là tên gọi tiếng anh phổ biến).

This weekend, visitors will get a rare chance to visit the private apartments.

(Cuối tuần này, khác nước ngoài sẽ có cơ hội hiếm tất cả để tham quan những căn hộ riêng).

Dark – light

dark /dɑːk/: tối tăm

light /laɪt/: sáng sủa

Ex: The sky was still dark. (Bầu trời vẫn buổi tối đen).

A room with good natural light. (Một căn hộ với ánh sáng thoải mái và tự nhiên tốt).

Dangerous – safe

dangerous /ˈdeɪnʤrəs/: nguy hiểm

safe /seɪf/: an toàn

Ex: The situation is extremely dangerous.(Tình hình cực kì nguy hiểm).

The children are quite safe here. (Những đứa trẻ ở chỗ này khá an toàn).

Deep – shallow

deep /diːp/: sâu

shallow /ˈʃæləʊ/: nông, cạn

The pond is very deep. (Cái ao này vô cùng sâu).

This pond is shallow. (Cái ao này khôn xiết nông).

Dirty – clean

dirty /ˈdɜːti/: bẩn

clean /kliːn/: sạch

Ex: Her room is so dirty. (Căn phòng của cô ấy thừa bẩn).

Her room is very clean. (Căn phòng của cô ấy ấy cực kỳ sạch sẽ).

Easy – difficult

easy /ˈiːzi/: dễ

difficult /ˈdɪfɪkəlt/: khó

Ex: The final exam is easy. (Bài thi vào cuối kỳ khá dễ)

The final exam is very difficult. (Bài thi cuối kỳ rất khó).

Early – late

early /ˈɜːli/: sớm

late /leɪt/: muộn

Ex: I can’t get up early. (Tôi bắt buộc dậy sớm).

I don’t like to get up late. (Tôi không phù hợp thức dậy muộn).

Empty - full

empty /ˈɛmpti/: trống

full /fʊl/: đầy

Ex: The box is empty. (Chiếc vỏ hộp rỗng)

The box is full of toys. (Chiếc vỏ hộp đầy đồ vật chơi)

Far – near

far /fɑː/: xa

near /nɪə/: gần

Ex: The convenience store is far. (Cửa hàng tiện lợi khá xa).

The clothes shop is near my house. (Cửa hàng áo quần thì lại gần công ty tôi).

Fast – slow

fast /fɑːst/: nhanh

slow /sləʊ/: chậm

Ex: The rabbit is fast but the turtle is very slow.

(Thỏ thì cấp tốc nhưng rùa thì khôn cùng chậm).

Heavy – light

heavy /ˈhɛvi/: nặng

light /laɪt/: nhẹ

Ex: He brings a heavy box

She brings a light box.

High – low

high /haɪ/: cao

low /ləʊ/: thấp

Ex: Mountain is high but the hill is lower. (Núi cao dẫu vậy đồi thì tốt hơn).

Hot – cold

hot /hɒt /: nóng

cold /kəʊld/: lạnh

Ex: Tea is hot. (Trà nóng)

Milk tea is cold. (Trà sữa lạnh).

Interesting – boring

interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/: thú vị

boring /ˈbɔːrɪŋ/: nhàm chán

Ex: He is an interesting man but his younger sister seems boring.

(Anh ấy là 1 trong những người thú vị nhưng mà em gái anh ấy dường như nhàm chán).

Lazy – hard-working

lazy /ˈleɪzi/: lười biếng

hard-working /ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/: chăm chỉ

Ex: She is lazy but his sister is hard-working.

(Cô ấy lười tuy thế chị cô ấy lại siêng chỉ).

Liquid – solid

liquid /ˈlɪkwɪd /: lỏng

solid /ˈsɒlɪd/: rắn

Ex: Water is liquid. (Nước là chất lỏng).

Metals are solid. (Các kim loại là hóa học rắn).

Long - short

long /lɒŋ/: dài

short /ʃɔːt/: ngắn

Ex: She had long dark hair. (Cô ấy bao gồm mái tóc đen dài)

She had long dark hair. (Cô ấy có mái tóc đen ngắn)

Narrow – wide

narrow /ˈnærəʊ/: hẹp

wide /waɪd/: rộng

Ex: The road is narrow. (Con mặt đường hẹp).

The road is wide. (Con mặt đường rộng)

New – old

new /njuː/: mới

old /əʊld/: cũ

Ex: The red car is new. (Chiếc ô tô red color mới)

The blue car is old. (Chiếc ô tô màu xanh cũ)

Noisy – quiet

noisy /ˈnɔɪzi/: ồn ào

quiet /ˈkwaɪət/: yên lặng

Ex: Students in class A are noisy. (Học sinh lớp A khôn xiết ồn ào).

Students in class B are quite. (Học sinh lớp B rất chưa có người yêu tự).

Polite – rude

polite /pəˈlaɪt/: kế hoạch sự

rude /ruːd/: bất kế hoạch sự, vô duyên

Ex: He is polite. (Anh ấy là người lịch sự).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Yoosee Mới Nhất Năm 2021, Cẩm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng Camera Yoosee Chi Tiết

He is rude. (Anh ta là tín đồ bất lịch sự).

Present – absent

present /ˈprɛznt/: tất cả mặt

absent /ˈæbsənt/: vắng tanh mặt

Ex: I was present when the doctor examined him.

(Tôi đã có mặt khi bác sĩ khám đến anh ấy).

He was absent from work for two weeks.

(Anh ấy vắng mặt trong công việc khoảng 2 tuần).

Rich – poor

rich /rɪʧ/: giàu

poor /pʊə/: nghèo

Ex: Rich people always have more assets than poor people.

(Người giàu luôn có không ít tài sản hơn những người dân nghèo).

Right – wrong

right /raɪt/: đúng

wrong /rɒŋ/: sai

Ex: The answer A is right so that the answer B is wrong.

(Câu trả lời A là đúng vị vậy câu B là sai).

Rough – smooth

rough /rʌf/: gồ ghề

smooth /smuːð/: suôn sẻ nhẵn

Ex: The skin on her hands was hard and rough. (Da tay của cô ý ấy cứng và thô ráp).

The water was as smooth as glass. (Dòng nước vào như thủy tinh).

Sad – happy

sad /sæd/: ai oán bã

happy /ˈhæpi/: vui vẻ

Ex: He seems sad. (Anh ấy có vẻ buồn).

She feels happy. (Cô ấy cảm giác hạnh phúc).

Same – different

same /seɪm/: kiểu như nhau

different /ˈdɪfrənt/: không giống nhau

Ex: Our children go to the same school as theirs.

(Con cái chúng tôi học thuộc trường cùng với nhau).

It"s completely different now than it was a year ago.

(Nó hoàn toàn khác so với cùng một năm trước).

Sick – healthy

sick /sɪk/: nhỏ xíu yếu

healthy /ˈhɛlθi/: khỏe mạnh

Ex: I feel sick. (Tôi bị ốm).

I feel healthy. (Tôi thấy khỏe mạnh mạnh).

Soft – hard

soft /sɒft/: mềm

hard /hɑːd/: cứng

Ex: This cushion is soft. (Chiếc đệm này mềm).

This cushion is hard. (Chiếc đệm này cứng).

Sour – sweet

sour /ˈsaʊə/: chua

sweet /swiːt /: ngọt

Ex: The ice cream is sweet. (Chiếc kem bao gồm vị ngọt)

The lemon is sour. (Quả chanh tất cả vị chua).

Strong – weak

strong /strɒŋ/: khỏe

weak /wiːk/: yếu

Ex: He"s strong enough khổng lồ lift a car. (Anh ấy đầy đủ khỏe để nâng một cái xe hơi).

She is still weak after her illness. (Cô ấy vẫn yếu hèn sau trận ốm).

Tall – short

tall /tɔːl/: cao

short /ʃɔːt/: thấp

Ex: The giraffe is tall. (Hươu cao cổ thì cao).

The monkey is short. (Chú khỉ thì thấp)

Tame – wild

tame /teɪm/: thuần dưỡng

wild /waɪld/: hoang dã

Ex: The bird became so tame that it was impossible to release it back into the wild.

(Con chim đang trở buộc phải thuần hóa đến mức không thể thả nó quay trở lại tự nhiên).

The plants grow wild along the banks of rivers.

(Cây mọc hoang ven bờ sông).

Thin – thick

thin /θɪn/: mỏng

thick /θɪk/: dày

Ex: Cut the vegetables into thin strips.

(Cắt rau xanh thành các dải mỏng).

Everything was covered with a thick layer of dust.

(Mọi thứ số đông bị che phủ bởi một lớp lớp bụi dày).

Thin – fat

thin /θɪn/: gầy

fat /fæt/: béo

Ex: He was tall and thin, with dark hair. (Anh ấy cao cùng gầy, cùng với mái tóc đen).

You"ll get fat if you eat so much chocolate. (Bạn sẽ to nếu ăn rất nhiều socola đấy).

Tight – loose

tight /taɪt/: chặt

loose /luːs/: lỏng

Ex: He kept a tight grip on her arm. (Anh cố định cánh tay cô ấy).

Darien shook his arm loose. (Darien buông lỏng cánh tay).

Tiny – huge

tiny /ˈtaɪni/: tí hon

huge /hjuːʤ/: khổng lồ

Ex: We come from a tiny little town in upstate New York.

(Chúng tôi tới từ một thị trấn bé nhỏ tuổi ở ngoại thành New York).

A huge crowd had gathered in the square.

(Một đám đông to đã tụ tập sinh sống quảng trường).

Up – down

up /ʌp/: lên

down /daʊn/: xuống

Ex: He jumped up from his chair. (Anh ta rời khỏi ghế).

She jumped down off the chair. (Cô ấy dancing xuống ngoài ghế).

Wet – dry

wet /wɛt/: ướt

dry /draɪ/: khô

Ex: Please try not khổng lồ get your shoes wet. (Hãy nỗ lực không để giày bị ướt).

I"m afraid this cake has turned out very dry. (Tôi e rằng chiếc bánh này đang trở đề xuất rất khô).

Young – old

young /jʌŋ/: trẻ

old /əʊld/: già

Ex: Young babies need lớn be wrapped up warmly. (Trẻ nhỏ cần được bao quanh ấm áp).

He was beginning to lớn look old. (Anh ấy đã ban đầu già đi).

Trên đây là tổng phù hợp 50 cặp từ bỏ trái nghĩa trong giờ đồng hồ anh hay dùng. Để nhớ cấp tốc và lâu, bạn hãy thực hành thực tế đặt câu hoặc viết đoạn văn nhé! Sử dụng các cặp từ bỏ trái nghĩa linh hoạt để giúp đỡ bạn tăng điểm kỹ năng.

Đôi khi chúng ta chẳng cần được dùng tự điển mà lại vẫn đoán được từ bỏ trái nghĩa của một từ. Trong bài học hôm nay, Lang
Go sẽ reviews các các loại từ trái nghĩa trong giờ Anh, cách thêm tiền tố để tạo thành từ trái nghĩa cùng tổng đúng theo 100 cặp trường đoản cú trái nghĩa giờ Anh thông dụng trong giao tiếp. Chúc bạn sớm thuần thục nhiều loại từ vựng này.
*

A. Trường đoản cú trái nghĩa giờ đồng hồ Anh - Antonyms

1. Định nghĩa

Antonyms - trường đoản cú trái nghĩa đọc là phần lớn từ tất cả tương phản, hoặc trái ngược ý nghĩa. Hệt như rất nhiều từ vựng trong ngữ điệu tiếng Anh, "antonym " xuất phát điểm từ tiếng Hy Lạp. Trong giờ Hy Lạp 'anti' với nghĩa là đối lập, trong khi 'onym' tức là tên.

Khi ngôn ngữ tiếng Anh trở yêu cầu rất phức tạp, bạn ta hoàn toàn có thể phản đối về rất nhiều từ thực thụ có ý nghĩa đối lập. Với những ví dụ về những từ trái nghĩa được liệt kê bên dưới đây, Lang
Go sẽ chia sẻ với bạn đọc nhưng phương pháp để tạo ra tự trái nghĩa mà lại người bạn dạng ngữ sử dụng.

2. Những loại trường đoản cú trái nghĩa trong tiếng Anh

Complementary Antonyms: Đây là phần đông từ trái nghĩa mà kết cấu của chúng không tồn tại điểm chung.

→ Ví dụ: boy - girl, off - on, night - day, entrance - exit, exterior - interior, true - false, dead - alive, push - pull, pass - fail

Relational Antonyms: phần đa từ trái nghĩa các loại này cũng tương tự loại Complementary Antonyms, khác ở đoạn cả hai từ đề nghị cùng tồn tại để có từ trái nghĩa cùng với chúng.

→ Ví dụ: above - below, doctor - patient, husband - wife, servant - master, borrow - lend, give - receive, predator - prey, buy - sell, instructor - pupil

Graded Antonyms: team từ trái nghĩa này mang ý nghĩa sâu sắc so sánh.

→ Ví dụ: young - elderly, hard - easy, happy - wistful, wise - foolish, fat - slim, warm - cool, early - late, fast - slow, dark - pale

3. Thêm tiền tố để chế tạo ra thành trường đoản cú trái nghĩa

Thi thoảng, bạn chẳng rất cần phải tìm tìm một từ khác nghĩa. Chỉ dễ dàng và đơn giản là tạo từ trái nghĩa bằng cách thêm tiền tố vào trước từ bỏ vựng đó.

Hãy xem một vài lấy một ví dụ từ trái nghĩa được chế tạo thanh bằng phương pháp thêm tiền tố prefix dis-:

Agree → disagree
Appear → disappear
Belief → disbelief
Honest → dishonest

Thêm chi phí tố prefix in- để chế tác thành tự trái nghĩa sau:

Tolerant → intolerant
Decent → indecent
Discreet → indiscreet
Excusable → inexcusable

Các từ trái nghĩa sử dụng tiền tố prefix mis-:

Behave → misbehave
Interpret → misinterpret
Lead → mislead
Trust → mistrust

Thêm chi phí tố prefix un- để tạo các từ trái nghĩa:

Likely → unlikely
Able → unable
Fortunate → unfortunate
Forgiving → unforgiving

Từ trái nghĩa đạt thêm tiền tố prefix non-

Entity → nonentity
Conformist → nonconformist
Payment → nonpayment
Sense → nonsense

Tìm đọc thêm những chủ đề giờ Anh thông dụng:

90 cấu trúc V_ing nổi bật trong giờ Anh giao tiếp - Lang
Go

9 ứng dụng học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh miễn tổn phí cực tốt trên smartphone

Tổng hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh hay mô tả về 'Đôi mắt' - Lang
Go

B. Tổng đúng theo 100 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh phổ biến


*

Tổng phù hợp 100 cặp từ trái nghĩa trong giờ Anh phổ biến

Above /ə’bʌv/ trên >Add /æd/ cộng, cấp dưỡng >All /ɔ:l/ tất cả >Alive /əˈlaɪv/: sống >Alone /ə’loun/ cô quạnh >Asleep /əˈsliːp/ bi thảm ngủ >Back /bæk/ phía đằng sau >Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp >Before /bi’fɔ:/ trước >Begin /bi’gin/ bước đầu >Big /big/ to lớn >Cool /ku:l/: hững hờ >Clean /kliːn/: không bẩn >Dark /dɑ:k/ buổi tối >Difficult /’difikəlt/ khó khăn >Dry /drai/ khô >East /i:st/ đông >Empty /’empti/ trống ko >Enter /’entə/ lối vào >Even /’i:vn/ chẵn >Early: mau chóng /ˈɝː.li/late >Fact /fækt/ thực sự >Fat – /fæt/ – thin >First /fə:st/ đầu tiên >Get /get/ nhận thấy >Good: giỏi /ɡʊd/ >High /hai/ cao >Hot: rét – /hɑːt/ >Happy: phấn chấn – /ˈhæp.i/ >Inside /in’said/ vào >Interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ - boring /ˈbɔːrɪŋ/: thú vui - chán
Jolly /’dʒɔli/ ba lơn >Know /nou/ biết >Leave /li:v/ tách đi >Left /left/ trái >Loud /laud/ ồn ào >Most /moust/ phần nhiều >Modern /ˈmɑː.dɚn/: hiện đại >Many /ˈmeni/ - few /fjuː/: các - ít
Near /niə/ ngay sát >New /nuː/ new >North /nɔ:θ/ bắc >On /on/ nhảy >Open /’oupən/ mở >Over /’ouvə/ bên trên >Part /pa:t/ phần, thành phần >Play /plei/ chơi >Private /ˈpraɪvɪt/ riêng biệt tư, cá thể >Push /puʃ/ đẩy >Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >Raise /reiz/ tăng >Right /rait/ đúng >Sad /sæd/ bi tráng rầu >Safe /seif/ bình yên >Same /seim/ tương đương nhau >Sit /sit/ ngồi >Sweet /swi:t/ ngọt >Soft: mềm/sɑːft/ >Single: đơn lẻ /ˈsɪŋ.ɡəl/ >Through /θru:/ ném >True /truː/ đúng >Tight /taɪt/ - loose /luːs/: chặt - lỏng
Vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >Wide /waid/ rộng lớn >Win /win/ chiến hạ >Young /jʌɳ/ trẻ>Laugh / læf / cười >Clean / kliːn / sạch >Good / ɡʊd / tốt >Happy / ˈhæpi / vui vẻ >Slow / sloʊ / chậm >Open / ˈoʊpən / mở >Inside / ˌɪnˈsaɪd / trong >Under / ˈʌndər / sống dưới >Day / deɪ / ngày >Wide / waɪd / rộng >Front / frʌnt / trước >Smooth / smuːð / nhẵn nhụi >Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chuyên chỉ >Pull / pʊl / kéo >Alive / əˈlaɪv / sống >Buy / baɪ / thiết lập >Build / bɪld / xây >Bright / braɪt / sáng >Left / left / trái >Deep / diːp / sâu >Full / fʊl / đầy >Fat / fæt / béo, mập >Beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp >Strong / strɔːŋ / mạnh >Old / oʊld / cũ >Brave / breɪv / dũng cảm >Big / bɪɡ / to >Rich / rɪtʃ / giàu >Straight / streɪt / thẳng >Thick / θɪk / dày >Long / lɔːŋ / dài >Hot / hɑːt / nóng >Tall / tɔːl / cao >Love / lʌv / yêu thương >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *