Công Thông Tư Số 19/2023/Tt, Công Thông Tin Điện Tử Kho Bạc Nhà Nước Hậu Giang

bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay cố Văn phiên bản song ngữ

Thông bốn 19/2022/TT-BTC khí cụ về nút thu, chính sách thu, nộp, cai quản và thực hiện phí dịch vụ gia hạn hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính ban hành


*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 19/2022/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 mon 3 năm 2022

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỊCH VỤ DUYTRÌ HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHỨNG THƯ SỐ

Căn cứ phương tiện Phí và lệ tầm giá ngày 25tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch thanh toán điện tử ngày29 mon 11 năm 2005;

Căn cứ Luật túi tiền nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ
Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm2016 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và gợi ý thi hành một trong những điều của qui định Phí cùng lệ phí;

Căn cứ
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 mon 9 năm2018 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch thanh toán điện tử về chữký số cùng dịch vụ xác thực chữký số;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CPngày 26 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ cơ chế thuế;

Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành
Thông tư hiện tượng mức thu, chính sách thu, nộp, thống trị và sử dụng phí dịch vụ duytrì khối hệ thống kiểm tra trạng thái chứng từ số.

Bạn đang xem: Thông tư số 19/2023/tt

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tứ này nguyên tắc mức thu, chếđộ thu, nộp, thống trị và thực hiện phí dịch vụ bảo trì hệ thống khám nghiệm trạngthái chứng thư số.

2. Thông tứ này áp dụng đối với:

a) các tổ chức, doanh nghiệp lớn được cấpgiấy phép vận động cung cung cấp dịch vụ xác nhận chữ ký số(sau trên đây gọi phổ biến là doanh nghiệp).

b) Trung tâm chứng thực điện tử quốcgia nằm trong Bộ tin tức và Truyền thông.

c) những tổ chức, cá nhân khác liênquan đến việc thu, nộp chi phí dịch vụ duy trì hệ thống khám nghiệm trạng thái chứng từ số.

Điều 2. Bạn nộpphí

Người nộp tổn phí dịch vụ gia hạn hệ thốngkiểm tra trạng thái chứng từ số là doanh nghiệp được cấpgiấy phép cung ứng dịch vụ chứng thực chữ ký kết số mang lại tổ chức, doanh nghiệp áp dụng theo hình thức của pháp luật.

Điều 3. Tổ chứcthu phí

Trung tâm xác nhận điện tử quốc gialà tổ chức triển khai thu mức giá dịch vụ duy trì hệ thống đánh giá trạng thái chứng từ sốquy định tại Thông tư này.

Điều 4. Nấc thuphí

1. Mức thu tiền phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm soát trạng thái chứng thư số: 3.000 đồng/tháng/01 chứng từ số của bạn cung cấp dịch vụ xác nhận chữ cam kết số cấpcho thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp lớn (không bao hàm cá nhân).

2. Thời gian tính phí lý lẽ tạikhoản 1 Điều này được tính từ tháng chứng thư số được cấp cho thuê bao bước đầu có hiệulực chuyển động đến tháng trước gần cạnh tháng mướn bao quá hạn sử dụng sử dụng. Trường hợpchứng thư số có hiệu lực và hết hiệu lực thực thi trong cùng tháng thì tính là mộttháng.

Điều 5. Kê khai,nộp phí

1. Đối với ngườinộp phí

Người nộp tổn phí kê khai, nộp giá thành dịch vụduy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số cho tổchức thu tiền phí theo quý, chậm nhất là ngày thứ đôi mươi của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

2. Đối với tổ chức triển khai thu phí

a) muộn nhất là ngày thứ 5 hàng tháng, tổchức thu phí gửi số tiền chi phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí đợi nộpngân sách mở tại Kho bạc bẽo Nhà nước.

b) tổ chức thuphí thực hiện kê khai, nộp mức giá theo tháng, quyết toán theo năm theo phương pháp tại
Luật quản lý thuế cùng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của
Chính lấp quy định chi tiết một số điều của Luật làm chủ thuế.

Điều 6. Cai quản lývà áp dụng phí

Tổ chức thu phí được còn lại 85% số chi phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công việc, thuphí theo chính sách tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CPngày 23 tháng 8 năm năm nhâm thìn của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và lí giải thi hànhmột số điều của phương pháp Phí và lệ phí; nộp 15% số tiền giá thành thu được vào ngân sáchnhà nước theo Chương, đái mục của Mục lục giá thành nhànước hiện tại hành.

Điều 7. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhtừ ngày thứ nhất tháng 6 năm 2022.

2. Thông tư này kho bãi bỏ:

a) Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài bao gồm quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, cai quản và thực hiện phí dịch vụ gia hạn hệ thống soát sổ trạng thái chứng thư số.

b) Thông tư số 17/2018/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2018 của cục trưởng bộ Tài bao gồm sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông bốn số305/2016/TT-BTC ngày 15 mon 11 năm năm 2016 quy định nấc thu, cơ chế thu, nộp, thống trị và thực hiện phí dịch vụ gia hạn hệthống soát sổ trạng thái chứng từ số.

3. Các nội dung khác liên quan đến kê khai, thu, nộp, quảnlý, sử dụng, triệu chứng từ thu tiền phí và công khai chính sách thu tổn phí không luật pháp tại
Thông bốn này được triển khai theo hiện tượng tại biện pháp Phí với lệ phí, Nghị định số120/2016/NĐ-CP; Luật thống trị thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; Nghị định số11/2020/NĐ-CP ngày trăng tròn tháng 01 năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định về thủ tục hànhchính thuộc lĩnh vực Kho bạc bẽo Nhà nước; Nghị định số123/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứngtừ; Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng Bộ Tàichính hướng dẫn vấn đề in, phát hành, thống trị và sử dụng các loại hội chứng từ thu tiềnphí, lệ tổn phí thuộc chi phí nhà nước với Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17tháng 9 năm 2021 của bộ trưởng bộ Tài thiết yếu hướng dẫn thực hiện một vài điều của
Luật làm chủ thuế ngày 13 mon 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19tháng 10 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về hóa đơn, triệu chứng từ.

4. Trong quá trình thực hiện, ví như cácvăn phiên bản liên quan viện dẫn trên Thông tứ này được sửa đổi,bổ sung hoặc sửa chữa thì triển khai theo văn bạn dạng mới được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc vậy thế.

5. Trong quy trình triển khai thực hiện,nếu gồm vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịpthời về cỗ Tài thiết yếu để xem xét, phía dẫn./.

chỗ nhận: - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng bấn thư; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao; - tandtc nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban trung ương Mặt trận việt nam Việt Nam; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - Cổng tin tức điện tử chính phủ; - Công báo; - UBND các tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, cục thuế, KBNN tp Hà Nội; - Cục bình chọn văn phiên bản quy phạm pháp luật (Bộ tứ pháp); - Cổng tin tức điện tử bộ Tài chính; - các đơn vị thuộc cỗ Tài chính; - lưu giữ VT, Vụ CST (CST5) ( b).

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số: 19/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 mon 3 năm 2020

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 77/2017/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật giá thành Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ phương pháp Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật thanh toán điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 12 năm năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật giá thành nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm năm nhâm thìn của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số điều của hiện tượng Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thanh toán giao dịch điện tử về chữ ký kết số và dịch vụ chứng thực chữ cam kết số;

Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 mon 12 năm 2018 của chính phủ về giao dịch thanh toán điện tử trong chuyển động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 trong năm 2007 của chính phủ về vấn đề quy định chi tiết một số điều của Luật technology thông tin về công nghiệp technology thông tin;

Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm năm ngoái của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Kho bạc tình Nhà nước trực thuộc bộ Tài chính;

Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành Thông bốn sửa đổi, bổ sung cập nhật Thông tư một vài điều của Thông tứ số 77/2017/TT-BTC ngày 28 mon 7 năm 2017 của cục Tài chính hướng dẫn chính sách kế toán giá thành nhà nước và chuyển động nghiệp vụ Kho bội bạc Nhà nước, như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 mon 7 năm 2017 của bộ Tài thiết yếu hướng dẫn chế độ kế toán túi tiền nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bội bạc Nhà nước như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 như sau:

2. Sửa thay đổi điểm đ Khoản 3 Điều 22 như sau:

“đ) Đối với bệnh từ chi, ngôi trường hợp đơn vị chức năng rút nhiều mục, không lập được bên trên một trang giấy thì 1-1 vị rất có thể viết vào trang sau (mặt sau) hoặc lập các bộ bệnh từ (lưu ý 1 bệnh từ chỉ được lập tối đa trên 2 trang giấy). Trường hợp chứng từ được viết bên trên 2 trang giấy thì trên trang sau, đơn vị chức năng phải viết phương pháp lề trên khoảng tầm 1/4 trang giấy.

Trường hợp triệu chứng từ chi được lập trên dịch vụ thương mại công, không giới hạn số lượng trang trên một chứng từ chi”.

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau:

“2. Đối với triệu chứng từ kế toán thanh toán giao dịch với Kho bạc Nhà nước, solo vị thanh toán phải chuyển cho KBNN không thật 5 ngày làm việc, tính từ lúc ngày lập được ghi trên giấy kế toán. Trường thích hợp quá thời hạn 5 ngày làm việc, đơn vị Kho bội nghĩa Nhà nước đề xuất đơn vị lập lại chứng từ phù hợp với thời hạn giao dịch với Kho bội nghĩa Nhà nước”.

4. Sửa thay đổi Điều 29 như sau:

“Hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán được chế tạo trên nguyên tắc sắp xếp các phân đoạn mã độc lập, từng đoạn mã đựng đựng những thông tin khác biệt theo yêu cầu quản lý. Tổ hợp tài khoản kế toán tài chính được quy định thắt chặt và cố định về cấu tạo và thống nhất mang lại toàn hệ thống, bao gồm bộ sổ trung chổ chính giữa thanh toán, cỗ sổ của các tỉnh, tp và bộ sổ hợp duy nhất toàn hệ thống.

Danh mục các giá trị cụ thể cho từng đoạn mã sẽ tiến hành bổ sung, sửa đổi tùy thuộc vào yêu ước thực tế. Những giá trị mã số ví dụ của những đoạn mã trong hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản kế toán được cấp cho duy độc nhất 1 lần trong khối hệ thống (không cấp cho lại mã hiệu đã sử dụng trong thừa khứ) trừ một số trường hợp quan trọng đặc biệt theo cách thức của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền. Đối với mỗi mã số, khối hệ thống sẽ ấn định cực hiếm duy độc nhất trong suốt thời gian quản lý và vận hành hệ thống.

Trong quá trình quản lý TABMIS, tổng giám đốc KBNN phụ trách quy định cấp cho mới, xẻ sung, sửa thay đổi giá trị của các đoạn mã (mã quỹ, mã thông tin tài khoản kế toán, mã hạch toán chi tiết, mã KBNN, mã nguồn giá thành nhà nước cùng mã dự phòng) theo yêu cầu quản lý và quá trình nghiệp vụ”.

5. Sửa thay đổi Khoản 2 Điều 61 như sau:

“2. Thời khắc chốt số liệu report quyết toán thu, chi NSNN sản phẩm năm: được chia thành 3 giai đoạn:

a) Chốt số liệu hết thời gian chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến khi hết ngày 31/01 năm sau. Report được lưu dưới dạng file với giấy tại đơn vị KBNN nơi lập báo cáo.

c) Chốt số liệu quyết toán lần cuối cùng: Số liệu được rước hết ngày 30/11 năm sau. Report được lưu dưới dạng file với giấy tại đơn vị chức năng KBNN chỗ lập báo cáo. Trường hợp sau ngày 30/11 vẫn còn đấy điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước theo đưa ra quyết định của cơ quan bao gồm thẩm quyền thì phải có thuyết minh”.

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 64 như sau:

7. Sửa đổi Điều 68 như sau:

“Đối với những khoản trợ thì thu, tạm bợ chi không tính ngân sách, các khoản nhất thời ứng, đi vay, mang lại vay của các cấp ngân sách, các khoản nhất thời ứng cho những đơn vị dự toán, đơn vị KBNN phải phối phù hợp với cơ hậu sự chính đồng cấp cho và các đơn vị dự toán làm thủ tục để cách xử trí theo quy định của những văn bạn dạng hướng dẫn công tác làm việc khóa sổ kế toán, lập báo cáo quyết toán của cục Tài chính.

Đối với các khoản tạm thời thu, tạm giữ lại khi tất cả văn phiên bản xử lý của cấp gồm thẩm quyền thì xử lý ngay theo văn phiên bản đó, nếu chưa có văn phiên bản xử lý thì dịch số dư sang năm tiếp theo để liên tiếp theo dõi, xử lý”.

8. Sửa thay đổi Khoản 5 Điều 79 như sau:

“5. Chủ tịch Kho bội bạc Nhà nước cấp cho tỉnh đưa ra quyết định chức danh ủy quyền kế toán tài chính trưởng cho tất cả những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ kế toán tại Kho bội bạc Nhà nước cấp tỉnh và những Kho bạc tình Nhà nước cấp cho huyện trực thuộc.

Đối cùng với Kho bạc tình Nhà nước cấp cho huyện, rất có thể giao trọng trách cho cán cỗ đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh giúp bài toán cho kế toán trưởng, thay mặt Kế toán trưởng giải quyết các công việc khi được ủy quyền theo giải pháp và phụ trách về các công việc trong thời hạn được ủy quyền. Người đứng đầu Kho bội nghĩa Nhà nước cung cấp huyện trình người đứng đầu Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh ra quyết định việc giao nhiệm vụ cho cán cỗ giúp việc Kế toán trưởng tại đơn vị chức năng mình, số lượng cán bộ được ủy quyền kế toán trưởng của một đơn vị chức năng Kho bạc bẽo Nhà nước tùy trực thuộc vào quy mô hoạt động của đơn vị Kho bội bạc Nhà nước cấp cho huyện và vày Giám đốc Kho bội nghĩa Nhà nước cấp tỉnh quyết định”.

9. Sửa thay đổi Khoản 2 Điều 81 như sau:

“2. Tgđ Kho bạc Nhà nước quy định các nguyên tắc phân công, bố trí cán cỗ kế toán, trong số ấy quy định kế toán trưởng không được trực tiếp tiến hành các công việc kế toán chũm thể, giao dịch thanh toán với khách hàng hàng; tín đồ được ủy quyền kế toán tài chính trưởng không được ký các chứng từ bởi mình thẳng thực hiện các bước kế toán ví dụ hoặc thanh toán giao dịch với khách hàng”.

10. Sửa đổi các từ “Vụ trưởng Vụ cơ chế kế toán cùng kiểm toán” thành cụm từ “Cục trưởng cục Quản lý, đo lường và tính toán kế toán, kiểm toán” trên Điều 86.

11. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu triệu chứng từ kế toán như sau:

a) ban hành các mẫu các chứng từ sau để thay thế sửa chữa các mẫu khớp ứng quy định trên Phụ lục I - hệ thống chứng từ kế toán phát hành kèm theo Thông tứ số 77/2017/TT-BTC: Lệnh trả lại thu ngân sách chi tiêu nhà nước (Mẫu số C1-04/NS), Lệnh hoàn lại kiêm bù trừ thu chi tiêu nhà nước (Mẫu số C1-05/NS), Giấy đề nghị điều chỉnh thu giá thành nhà nước (Mẫu số C1-07a/NS), Giấy ý kiến đề xuất điều chỉnh thu chi tiêu nhà nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C1-07b/NS), Lệnh bỏ ra tiền (Mẫu số C2-01a/NS), Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách chi tiêu cấp trên (Mẫu số C2-05b/NS), Phiếu điều chỉnh số liệu chi tiêu (Mẫu số C2-10/NS), Lệnh chi trả nợ vào nước bởi đồng việt nam (Mẫu số C2-14a/NS), Lệnh đưa ra trả nợ trong nước bằng đồng vn (Do Cục thống trị ngân quỹ - KBNN lập - chủng loại số C2-14b/NS), Lệnh chi trả nợ quốc tế bằng nước ngoài tệ (Mẫu số C2-16NS), Lệnh ghi thu, ghi chi chi phí (Mẫu số C2-17a/NS), Lệnh ghi thu, ghi chi giá thành (Mẫu số C2-17b/NS), Giấy ý kiến đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư chi tiêu (Mẫu số C3-03/NS), Phiếu điều chỉnh những khoản bỏ ra NSNN (Mẫu số C3-05/NS), Giấy nộp chi phí vào thông tin tài khoản (Mẫu số C4-08/KB), Phiếu chuyển khoản qua ngân hàng (Mẫu số C6-08/KB), Phiếu điều chỉnh (Mẫu số C6-09/KB), Giấy ý kiến đề nghị tạm cung cấp dự toán ngân sách chi tiêu (Mẫu số C6-13/NS), Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại Kho bạc đãi Nhà nước (Mẫu số C6-14/KB) (Mẫu biểu trên Phụ lục I kèm theo Thông tứ này).

b) bổ sung chứng trường đoản cú Giấy rút dự toán bổ sung cập nhật từ túi tiền cấp bên trên (Mẫu số C2-11/NS), Lệnh bỏ ra trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-15a/NS), Lệnh chi trả nợ vào nước bằng ngoại tệ (Do Cục thống trị ngân quỹ - KBNN lập - chủng loại số C2-15b/NS), Bảng kê thực hiện dịch vụ vào thời điểm tháng ... (Mẫu số C6-18/KB), Giấy báo Nợ (Mẫu số C6-19/KB) (Mẫu biểu tại Phụ lục I cố nhiên Thông bốn này).

12. Sửa đổi, bổ sung cập nhật các thông tin tài khoản kế toán như sau:

a) Đổi tên những tài khoản sau đây:

- thông tin tài khoản 3722 - “Tiền gửi các quỹ công chăm dùng” thành “Tiền gửi những quỹ tài bao gồm ngoài giá thành do cấp xã quản lý”.

- tài khoản 3723 - “Tiền gởi khác” thành do “Tiền gửi khác vị xã quản ngại lý”.

- tài khoản 3730 - “Tiền nhờ cất hộ dự án” thành “Tiền giữ hộ ban cai quản dự án”.

- tài khoản 3741 - “Tiền gửi có mục đích” thành “Tiền gửi có mục đích từ ngân sách đầu tư đầu tư”.

- thông tin tài khoản 3750 - “Tiền gửi của những tổ chức, cá nhân” thành “Tiền gửi của các tổ chức”; tài khoản 3751 - “Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân” thành “Tiền gửi của các tổ chức”.

- tài khoản 7910 - “Thu kết dư ngân sách” thành “Thu kết dư chi phí và nguồn kết dư túi tiền sử dụng nhằm trả nợ gốc, lãi các khoản vay NSNN.

- tài khoản 8953 - “Chi thường xuyên từ các khoản tổn phí để lại ghi thu, ghi chi cho đối kháng vị” thành “Chi liên tiếp từ theo hiệ tượng ghi thu, ghi chi”.

- thông tin tài khoản 9264 - “Dự toán ghi thu, ghi bỏ ra thường xuyên phân chia cho đơn vị chức năng cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi đưa ra thường xuyên phân bổ cho đơn vị cấp 1 từ nguồn chi phí vay nước ngoài”.

- tài khoản 9265 - “Dự toán ghi thu, ghi chi chi tiêu XDCB phân chia cho đơn vị cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB phân bổ cho đơn vị cấp 1 từ nguồn ngân sách vay nước ngoài ”.

Xem thêm:

- thông tin tài khoản 9595 - “Dự toán ghi thu, ghi chi tiếp tục bằng dự toán” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi liên tiếp từ nguồn vốn vay nước ngoài”.

- tài khoản 9597 - dự trù ghi thu, ghi chi chi tiêu XDCB bằng dự trù thành dự trù ghi thu, ghi chi chi tiêu XDCB từ nguồn ngân sách vay nước ngoài.

b) thay thế các tài khoản sau đây:

- Thay tài khoản 1476 thành tài khoản 1462 - trợ thời ứng chi đầu tư chi tiêu XDCB của cung cấp NS tự vốn vay xung quanh nước theo hiệ tượng ghi thu, ghi đưa ra trung gian.

- Thay thông tin tài khoản 1477 thành thông tin tài khoản 1463 - tạm bợ ứng chi chi tiêu XDCB của cung cấp NS từ vốn viện trợ theo hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

Tài khoản 1462, 1463 là tài khoản cấp 2 của tài khoản 1460 - tạm thời ứng chi giá thành theo bề ngoài ghi thu, ghi chi trung gian.

c) bổ sung cập nhật các thông tin tài khoản sau:

- thông tin tài khoản 1347 - bắt buộc thu tiền vay đã nhận nợ là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1340 - đề xuất thu chi phí vay đã được nhận nợ.

- thông tin tài khoản 1413 - trợ thời ứng chi liên tiếp theo hiệ tượng ghi thu, ghi bỏ ra là thông tin tài khoản cấp 2 của tài khoản 1410 - lâm thời ứng chi chi tiêu theo vẻ ngoài ghi thu, ghi chi.

- thông tin tài khoản 1418 - trợ thì ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản theo hình thức ghi thu, ghi chi là tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1410 - tạm thời ứng chi chi phí theo hiệ tượng ghi thu, ghi chi.

-Tài khoản 1420 - tạm ứng chi từ cấp ngân sách chi tiêu theo vẻ ngoài ghi thu, ghi đưa ra là thông tin tài khoản cấp 1 của nhóm tài khoản 14a - tạm ứng chi ngân sách theo vẻ ngoài ghi thu, ghi chi (GTGC).

Tài khoản này bao hàm các tài khoản cấp 2 như sau:

+ tài khoản 1425 - lâm thời ứng chi liên tiếp của cung cấp NS trường đoản cú vốn viện trợ quanh đó nước theo hiệ tượng ghi thu, ghi chi.

+ thông tin tài khoản 1426 - tạm bợ ứng chi đầu tư chi tiêu XDCB của cấp cho NS trường đoản cú vốn vay quanh đó nước theo hình thức ghi thu, ghi chi.

+ tài khoản 1427 - nhất thời ứng chi đầu tư XDCB của cấp NS trường đoản cú vốn viện trợ kế bên nước theo vẻ ngoài ghi thu, ghi chi.

- tài khoản 1461 - trợ thì ứng chi liên tục của cung cấp NS trường đoản cú vốn viện trợ theo hình thức ghi thu, ghi đưa ra trung gian là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1460 - trợ thời ứng chi chi phí theo hiệ tượng ghi thu, ghi bỏ ra trung gian.

- tài khoản TK 3657 - nên trả tiền vay đã nhận được nợ là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 3650 - đề nghị trả về chi phí vay dài hạn quốc tế đã được trao nợ.

- tài khoản 3715 - “Tiền gửi thu thương mại dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí” là tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 3710 - “Tiền giữ hộ của đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp”.

- thông tin tài khoản 3742 - “Tiền gởi có mục đích từ kinh phí đầu tư thường xuyên”, tài khoản 3743 - “Tiền giữ hộ có mục tiêu khác” là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 3740 - “Tiền gửi gồm mục đích”.

- thông tin tài khoản 3745 - Tiền gởi ODA với viện trợ là tài khoản cấp 1 của group tài khoản 3700 - buộc phải trả tiền gửi của các đơn vị.

Tài khoản này gồm những tài khoản cấp cho 2 như sau:

+ TK 3746 - Tiền nhờ cất hộ vốn vay ODA

+ TK 3747 - Tiền giữ hộ vốn viện trợ.

- tài khoản 7114 - Thu ngân sách nhà nước theo ý kiến đề xuất của kiểm toán là tài khoản cấp 2 của tài khoản 7110 - Thu giá cả nhà nước.

- tài khoản 7912 - nguồn kết dư túi tiền sử dụng nhằm trả nợ gốc, lãi những khoản vay mượn của NSNN là tài khoản cấp 2 của tài khoản 7910 - Thu kết dư túi tiền và nguồn kết dư ngân sách chi tiêu sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay NSNN.

- tài khoản 8995 - bỏ ra trả nợ vay mượn từ nguồn bội thu ngân sách; tăng thu, tiết kiệm chi phí chi ngân sách; kết dư ngân sách là tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 8950 - Chi ngân sách chi tiêu khác.

- thông tin tài khoản 9266 - dự trù ghi thu, ghi chi tiếp tục từ nguồn viện trợ quốc tế phân té cấp một là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9250 - Dự toán phân bổ cho đơn vị chức năng cấp 1.

- tài khoản 9267 - dự trù ghi thu, ghi chi đầu tư chi tiêu XDCB từ nguồn viện trợ quốc tế phân bổ cấp 1 là tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 9250 - Dự toán phân chia cho đơn vị chức năng cấp 1.

- thông tin tài khoản 9570 - dự trù ghi thu, ghi bỏ ra từ mối cung cấp trong nước là thông tin tài khoản cấp 1 của nhóm tài khoản 95 - dự toán chi phân chia cấp 4. Thông tin tài khoản này bao gồm 2 thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

+ thông tin tài khoản 9571 - dự trù ghi thu, ghi chi liên tiếp từ mối cung cấp trong nước.

+ tài khoản 9572 - dự trù ghi thu, ghi chi chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng từ nguồn trong nước.

- thông tin tài khoản 9596 - dự trù ghi thu, ghi chi thường xuyên từ mối cung cấp viện trợ nước ngoài.

- thông tin tài khoản 9598 - dự trù ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB từ nguồn viện trợ nước ngoài.

13. Bổ sung mã chương trình phương châm và hạch toán chi tiết theo Phụ lục II kèm theo.

14. Sửa đổi, bổ sung cập nhật mã nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước như sau:

a) Đổi tên mã 17 “Kinh phí tổn thực hiện cơ chế ưu đãi người dân có công với cách mạng” thành “Kinh phí tổn trợ cấp, phụ cấp các tháng và trợ cấp một lần cho những người có công với bí quyết mạng”.

b) bổ sung các mã mối cung cấp 46 - mối cung cấp trái phiếu chính phủ xanh thuộc đội Mã nguồn 31 - Nguồn chi tiêu của Phụ lục III.11. Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC .

c) bổ sung các mã nguồn chi tiêu nhà nước thuộc đội Mã nguồn 50 - nguồn ngân sách ngoài nước của Phụ lục III.11. Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tứ số 77/2017/TT-BTC .

- Mã mối cung cấp 55 - Ghi thu, ghi đưa ra vốn viện trợ nước ngoài hòa bình thuộc NSTW để thực hiện các chương trình, dự án.

- Mã nguồn 56 - Ghi thu, ghi bỏ ra vốn viện trợ nước ngoài tự do thuộc NSTW bổ sung có phương châm cho chi tiêu địa phương để thực hiện các chương trình, dự án.

- Mã mối cung cấp 57 - Ghi thu, ghi đưa ra vốn viện trợ nước ngoài chủ quyền thuộc ngân sách chi tiêu địa phương để tiến hành các chương trình, dự án.

15. Sửa đổi, bổ sung các mẫu sổ kế toán tài chính như sau:

- phát hành mẫu Sổ cụ thể theo dõi thực trạng sử dụng dự toán ngân sách (Mẫu số S2-05/KB/TABMIS), Liệt kê hội chứng từ quản lý phân bổ ngân sách chi tiêu (Mẫu số S2-06d/KB/TABMIS) với Liệt kê bệnh từ làm chủ cam kết bỏ ra (Mẫu số S2-06e/KB/TABMIS) sửa chữa các mẫu tương xứng quy định trên Phụ lục IV - hạng mục và chủng loại biểu sổ kế toán, bảng kê phát hành kèm theo Thông tứ số 77/2017/TT-BTC (Mẫu biểu tại Phụ lục III tất nhiên Thông tư này).

- phát hành mẫu Sao kê thông tin tài khoản (Mẫu số 01/SK) (Mẫu biểu tại Phụ lục III đương nhiên Thông bốn này).

16. Sửa đổi, bổ sung các mẫu report tài chính, báo cáo quản trị:

a) bổ sung mẫu report hoàn trả những khoản thu nội địa và thu khác giá thành nhà nước niên độ ... (B2-05a/BC-NS/TABMIS).

b) ban hành các mẫu report tài chính, report quản trị sau để sửa chữa thay thế các mẫu tương xứng quy định trên Phụ lục V - hạng mục và chủng loại biểu report tài chính, báo cáo quản trị ban hành kèm theo Thông tứ số 77/2017/TT-BTC: Tổng vừa lòng phân bổ, giao dự trù chi túi tiền cấp thức giấc (huyện, xã) và bỏ ra trả nợ, niên độ... (B1-01b/BC-NS/TABMIS), report thu với vay của NSNN niên độ... (B2- 01/BC-NS/TABMIS), Vay, trả nợ chi phí nhà nước niên độ.... (B6-01/BC-NS/TABMIS), Vay, trả nợ chi tiêu địa phương niên độ.... (B6-02/BC-NS/TABMIS).

(Mẫu biểu tại Phụ lục IV kèm theo Thông tứ này).

Điều 2. kho bãi bỏ một vài điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của bộ Tài thiết yếu hướng dẫn cơ chế kế toán chi tiêu nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho tệ bạc Nhà nước như sau:

1. Huỷ bỏ quy định tại Khoản 1 cùng Khoản 6 Điều 24 về dấu của nhà Giao dịch, điểm giao dịch, bãi bỏ quy định trên Khoản 1 Điều 40, Khoản 2 Điều 56, tiết c Khoản 1 Điều 60 về chống Giao dịch.

3. Huỷ bỏ mẫu triệu chứng từ Lệnh đưa ra tiền (Mẫu số C2-01c/NS), Giấy nộp trả kinh phí cho chi phí cấp huyện (Mẫu số C2-05c/NS), Giấy rút dự toán bổ sung cập nhật từ chi phí cấp bên trên (C2-11a/NS), Giấy rút dự toán bổ sung cập nhật từ túi tiền cấp thị trấn (C2-11b/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-15/NS), Giấy nộp trả vốn đầu tư (Mẫu số C3-04/NS), Giấy rút tiền phương diện từ thông tin tài khoản tiền gởi (Mẫu số C4-09/KB).

4. Bến bãi bỏ các mẫu biểu report gồm: báo cáo về tổng hợp dự toán (Mẫu số B1-01a/BC-NS/TABMIS), report tình hình vận động NSNN và NSTW niên độ...(B8-01/BC-NS/TABMIS), report tình hình hoạt động ngân sách tỉnh niên độ... (B8-02/BC-NS/TABMIS), báo cáo tình hình hoạt động ngân sách huyện... (B8-03/BC-NS/TABMIS), báo cáo tình hình hoạt động chi phí xã... (B8-04/BC-NS/TABMIS).

Điều 3. Hiệu lực thực thi thi hành

2. Trong quy trình thực hiện, nếu gồm khó khăn, vướng mắc, đề nghị những đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản chiếu về cỗ Tài bao gồm để được xem như xét, giải quyết./.

Nơi nhận:- Ban túng thư trung ương Đảng;- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ;- Văn phòng tw và các Ban của Đảng;- Văn phòng quản trị nước, Quốc hội;- Văn phòng chủ yếu phủ;- Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;- các Bộ, phòng ban ngang Bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ;- Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao;- tand nhân dân về tối cao;- VP Ban chỉ huy TW về phòng chống tham nhũng;- truy thuế kiểm toán nhà nước;- UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- phòng ban Trung ương của các Đoàn thể;- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực ở trong Trung ương;- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;- Công báo;- Cục soát sổ văn bạn dạng (Bộ tư pháp);- Website bao gồm phủ;- những đơn vị thuộc, trực thuộc cỗ Tài chính;- Website bộ Tài chính;- Lưu: VT, KBNN (240 bản).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC