Thực Hiện Thông Tư 112 Bộ Tài Chính, Thông Tư 112/2021/tt

- Tổng thích hợp lại toàn bộ các quy định lao lý còn hiệu lực thực thi áp dụng từ văn bạn dạng gốc và những văn phiên bản sửa đổi, vấp ngã sung, gắn chính…

- khách hàng chỉ việc xem văn bản MIX, rất có thể nắm bắt cục bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, mặc dầu văn phiên bản gốc đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa, vấp ngã sung.

Bạn đang xem: Thông tư 112 bộ tài chính


Đây là nhân thể ích giành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui mắt Đăng nhập tài khoản Luat
Vietnam và đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu vớt văn bản.


đăng nhập tài khoản gói giờ Anh hoặc nâng cấp để tải file.Nếu quý khách chưa xuất hiện tài khoản, vui mắt đăng cam kết tại đây!
đăng nhập thông tin tài khoản gói tiếng Anh hoặc cải thiện để cài file.Nếu quý khách chưa xuất hiện tài khoản, vui miệng đăng cam kết tại đây!

Đây là một thể ích giành cho thành viên đk phần mềm.

Quý khách vui mừng Đăng nhập tài khoản Luat
Vietnam và đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu vớt văn bản.


BỘ TÀI CHÍNH

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 112/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 mon 12 năm 2021


THÔNG TƯ

Quy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và áp dụng phí tronglĩnh vựcquản lý nuôi trồngthủy sản

__________


Căn cứ mức sử dụng Phí cùng lệ phí ngày 25 mon 11 năm 2015;

Căn cứ Luật chi tiêu nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thống trị thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ mức sử dụng Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hành một vài điều của dụng cụ Phí với lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 3 năm 2019 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số điều và phương án thi hành chế độ Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật thống trị thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;


Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ chính sách thuế;

Bộ trưởng cỗ Tài chính ban hành Thông tư phép tắc mức thu, chế độ thu, nộp, thống trị và áp dụng phí vào lĩnh vực cai quản nuôi trồng thủy sản.


Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng
1. Thông tứ này hiện tượng mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và thực hiện phí mang tên tại Biểu tổn phí trong lĩnh vực cai quản nuôi trồng thủy sản phát hành kèm theo Thông bốn này.
2. Thông bốn này áp dụng so với người nộp phí, tổ chức thu tầm giá và tổ chức, cá thể khác có liên quan đến thu, nộp, thống trị và thực hiện phí vào lĩnh vực thống trị nuôi trồng thủy sản.
Điều 2. Bạn nộp phíTổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cơ quan bên nước tất cả thẩm quyền triển khai thẩm định vào lĩnh vực cai quản nuôi trồng thủy sản bắt buộc nộp phí tổn theo chế độ tại Thông tư này.
Điều 3. Tổ chức triển khai thu phí

1. Tổng viên Thủy sản.
2. Trung vai trung phong Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm nghiệm nuôi trồng thủy sản.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản các tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương.
Điều 4. Nấc thu phíMức thu tiền phí trong lĩnh vực làm chủ nuôi trồng thủy sản tiến hành theo Biểu phí ban hành kèm theo Thông bốn này.
Điều 5. Kê khai, nộp phí

1. Muộn nhất là ngày thứ 5 hàng tháng, tổ chức thu phí đề nghị gửi số tiền mức giá đã thu của tháng trước vào thông tin tài khoản phí chờ nộp chi tiêu mở trên Kho bạc tình nhà nước.
Khoản 2 Điều 5 bị huỷ bỏ bởi Số đồ vật tự 117 Phụ lục phát hành kèm theo Thông tứ số 74/2022/TT-BTC">2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí tổn thu được theo tháng, quyết toán năm theo luật pháp tại Luật quản lý thuế cùng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật làm chủ thuế.
Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
1. Tổ chức thu giá tiền nộp toàn thể số tiền chi phí thu được vào túi tiền nhà nước, trừ trường hợp chính sách tại khoản 2 Điều này. Nguồn túi tiền trang trải cho vấn đề thực hiện quá trình và thu phí do giá thành nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định nấc chi giá cả nhà nước.
2. Ngôi trường hợp tổ chức triển khai thu tổn phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan nhà nước được khoán giá thành hoạt cồn từ nguồn thu phí theo qui định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm nhâm thìn của chính phủ quy định chi tiết và trả lời thi hành một số trong những điều của quy định Phí với lệ mức giá được trích lại 90% số tiền phí tổn thu được để trang trải chi tiêu cho những nội dung bỏ ra theo chính sách tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. Nộp 10% tiền tầm giá thu được vào túi tiền nhà nước theo Chương, đái mục của Mục lục giá thành nhà nước hiện nay hành.
Điều 7. Điều khoản thực hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 mon 02 năm 2022.
2. Bãi bỏ Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 mon 11 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài bao gồm quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí lý, thực hiện phí, lệ phí tổn trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tứ nuôi trồng thủy sản và Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 25 mon 01 năm 2018 của cục trưởng cỗ Tài bao gồm sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông bốn số 284/2016/TT-BTC.
3. Những nội dung khác liên quan đến câu hỏi thu, nộp, quản ngại lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu chi phí không nói tại Thông bốn này được tiến hành theo cách thức tại công cụ phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày đôi mươi tháng 01 năm 2020 của cơ quan chính phủ quy định về thủ tục hành bao gồm thuộc nghành nghề Kho bạc đãi Nhà nước cùng Thông bốn số 303/2016/TT-BTC ngày 15 mon 11 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phạt hành, làm chủ và sử dụng các loại triệu chứng từ thu tiền phí, lệ tầm giá thuộc túi tiền nhà nước.
4 trường hợp các văn phiên bản quy phạm pháp luật nguyên lý viện dẫn trên Thông tứ này được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa thay thế thì thực hiện theo văn phiên bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thế.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu tất cả vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá thể phản ánh kịp lúc về bộ Tài bao gồm để nghiên cứu, phía dẫn ngã sung./.

Nơi nhận:- Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng;- văn phòng công sở Tổng túng thư;- văn phòng Quốc hội;- Văn phòng quản trị nước;- Viện Kiểm gần kề nhân dân tối cao;- Toà án nhân dân về tối cao;- truy thuế kiểm toán nhà nước;- những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ;- Ủy ban trung ương Mặt trận sông núi Việt Nam;- ban ngành Trung ương của các đoàn thể;- Ủy ban trung ương Mặt trận việt nam Việt Nam;- UBND, Sở Tài chính, viên Thuế, KBNN những tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;- Công báo;- Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ;- Cục soát sổ văn bạn dạng quy phi pháp luật (Bộ tứ pháp);- những đơn vị thuộc bộ Tài chính;- Cổng thông tin điện tử cỗ Tài chính;- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞ
NG

THỨ TRƯỞ
NG

Vũ Thị Mai


BIỂU PHÍ vào LĨNH VỰC QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Ban hành đương nhiên Thông bốn số 112/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài chính)

____________

Số TT

Danh mục

Mức thu

1

Phí đánh giá cấp giấy ghi nhận vật tư thủy sản (Thẩm định cấp cho giấy ghi nhận thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu)

470.000 đồng/lần/sản phẩm

2

Phí thẩm định marketing có đk thuộc nghành nghề dịch vụ thủy sản (Thẩm định marketing có điều kiện thuộc nghành thức ăn uống thủy sản, thành phầm xử lý môi trường xung quanh nuôi trồng thủy sản đối với cơ sở sản xuất)

5.700.000 đồng/lần

3

Phí đánh giá công nhấn hoặc chỉ định, đo lường phòng kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm trong nghành nghề thủy sản (Thẩm định thừa nhận hoặc chỉ định, tính toán phòng kiểm nghiệm, phòng phân tích trong nghành nghề dịch vụ nuôi trồng thủy sản)

5.700.000 đồng/lần


Ghi chú: Mức thu tiền phí quy định tại điểm 2 cùng điểm 3 Biểu nêu bên trên chưa bao gồm chi phí đi lại của đoàn đánh giá. Giá thành đi lại vày tổ chức, cá thể đề nghị thẩm định chi trả theo thực tế, cân xứng với quy định./.


thuộc tính Thông tứ 112/2021/TT-BTC


Thông tư 112/2021/TT-BTC của cục Tài thiết yếu về bài toán quy định nấc thu, chế độ thu, nộp, làm chủ và thực hiện phí trong lĩnh vực cai quản nuôi trồng thủy sản
Cơ quan lại ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Số công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng ký tại đây!


Số hiệu:112/2021/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để coi Ngày đăng công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!


Đã biết

Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản quý khách đăng ký tại đây!


Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem chứng trạng hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!


Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ giá tiền , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢNTheo đó, phí thẩm định cấp giấy ghi nhận vật tư thủy sản (Thẩm định cung cấp giấy ghi nhận thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu) là 470.000 đồng/lần/sản phẩm (1). Phí thẩm định marketing có đk thuộc lĩnh vực thủy sản (Thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc nghành nghề thức ăn uống thủy sản, thành phầm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đối với cơ sở sản xuất) là 5.700.000 đồng/lần (2).

Bên cạnh đó, phí thẩm định công thừa nhận hoặc chỉ định, tính toán phòng kiểm nghiệm, phòng nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản (Thẩm định thừa nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng phân tách trong nghành nghề nuôi trồng thủy sản) là 5.700.000 đồng (3). Giá tiền số (2) cùng (3) chưa bao hàm chi mức giá đi lại của đoàn tiến công giá.

Xem thêm: Maya 2018 Cho Mac - Tổng Quan Autodesk Maya 2017

Chậm duy nhất là ngày thứ 5 hàng tháng, tổ chức triển khai thu phí nên gửi số tiền thu phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí hóng nộp túi tiền mở trên Kho bạc đãi Nhà nước. Tổ chức triển khai thu phí triển khai kê khai, nộp số tiền giá tiền thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định.

Biểu phí new trong lĩnh vực làm chủ nuôi trồng thủy sản

Vừa qua, bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông bốn 112/2021/TT-BTC mức thu, chính sách thu, nộp, cai quản và áp dụng phí vào lĩnh vực cai quản nuôi trồng thủy sản.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số: 112/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ trong LĨNH VỰC QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Căn cứ lý lẽ Phí với lệ phí tổn ngày 25 mon 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giá cả nhà nước ngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật làm chủ thuế ngày 13 mon 6 năm 2019;

Căn cứ nguyên tắc Thủy sản ngày 21 mon 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và lí giải thi hành một vài điều của điều khoản Phí với lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 3 năm 2019 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số điều và giải pháp thi hành hiện tượng Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Tài chính;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ chế độ thuế;

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thông tư luật pháp mức thu, cơ chế thu, nộp, cai quản và thực hiện phí vào lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tư này điều khoản mức thu, cơ chế thu, nộp, cai quản và sử dụng phí mang tên tại Biểu giá tiền trong lĩnh vực thống trị nuôi trồng thủy sản phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Thông tứ này áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu giá thành và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, thống trị và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản.

Điều 2. Fan nộp phí

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ nước sơ đề nghị cơ quan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền triển khai thẩm định trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản yêu cầu nộp giá tiền theo cơ chế tại Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức triển khai thu phí

1. Tổng cục Thủy sản.

2. Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm tra nuôi trồng thủy sản.

3. Cơ quan cai quản nhà nước về thủy sản những tỉnh, tp trực ở trong trung ương.

Điều 4. Nút thu phí

Mức thu tiền phí trong lĩnh vực làm chủ nuôi trồng thủy sản thực hiện theo Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Kê khai, nộp phí

1. Muộn nhất là ngày thứ 5 hàng tháng, tổ chức triển khai thu phí đề xuất gửi số tiền giá tiền đã thu của mon trước vào thông tin tài khoản phí đợi nộp túi tiền mở trên Kho bạc đãi Nhà nước.

2. Tổ chức triển khai thu phí triển khai kê khai, nộp số tiền phí tổn thu được theo tháng, quyết toán năm theo hình thức tại Luật cai quản thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật quản lý thuế

Điều 6. Cai quản và áp dụng phí

1. Tổ chức triển khai thu mức giá nộp toàn cục số tiền giá tiền thu được vào chi tiêu nhà nước, trừ ngôi trường hợp nguyên tắc tại khoản 2 Điều này. Nguồn túi tiền trang trải cho việc thực hiện quá trình và thu tiền phí do ngân sách nhà nước sắp xếp trong dự trù của tổ chức triển khai thu theo chế độ, định nấc chi ngân sách chi tiêu nhà nước.

2. Trường hợp tổ chức triển khai thu chi phí là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hoặc phòng ban nhà nước được khoán túi tiền hoạt cồn từ thu nhập phí theo giải pháp tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm 2016 của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của lao lý Phí cùng lệ giá tiền được trích lại 90% số tiền phí tổn thu được để trang trải ngân sách cho những nội dung đưa ra theo điều khoản tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. Nộp 10% tiền giá thành thu được vào ngân sách chi tiêu nhà nước theo Chương, tiểu mục của Mục lục giá thành nhà nước hiện tại hành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 mon 02 năm 2022.

2. Huỷ bỏ Thông tứ số 284/2016/TT-BTC ngày 14 mon 11 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu quy định nấc thu, chế độ thu, nộp, quản lí lý, thực hiện phí, lệ phí tổn trong lĩnh vực cai quản chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản với Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 25 mon 01 năm 2018 của cục trưởng bộ Tài bao gồm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC .

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, cai quản lý, sử dụng, hội chứng từ thu, công khai chính sách thu mức giá không kể tại Thông bốn này dược triển khai theo vẻ ngoài tại lao lý phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP , Luật cai quản thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP , Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định về thủ tục hành bao gồm thuộc lĩnh vực Kho bạc đãi Nhà nước và Thông tứ số 303/2016/TT-BTC ngày 15 mon 11 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu hướng dẫn câu hỏi in, phân phát hành, quản lý và sử dụng những loại chứng từ thu chi phí phí, lệ giá tiền thuộc giá thành nhà nước.

4. Trường hợp các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật vẻ ngoài viện dẫn tại Thông tứ này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa thì tiến hành theo văn bạn dạng mới được sửa đổi, bổ sung hoặc cầm thế.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu bao gồm vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về cỗ Tài chính để nghiên cứu, phía dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:- Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng;- văn phòng Tổng bí thư;- văn phòng công sở Quốc hội;- Văn phòng quản trị nước;- Viện Kiểm giáp nhân dân về tối cao;- tòa án nhân dân tối cao;- truy thuế kiểm toán nhà nước;- các Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ;- Ủy ban tw Mặt trận nhà nước Việt Nam;- cơ sở Trung ương của các đoàn thể;- Ủy ban tw Mặt trận núi sông Việt Nam;- UBND, Sở Tài chính, cục Thuế, KBNN các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;- Công báo;- Cổng tin tức điện tử chính phủ;- Cục khám nghiệm văn phiên bản quy bất hợp pháp luật (Bộ bốn pháp);- những đơn vị thuộc cỗ Tài chính;- Cổng tin tức điện tử cỗ Tài chính;- Lưu: VT, CST(CST5).

KT. BỘ TRƯỞ
NGTHỨ TRƯỞ
NGVũ Thị Mai

BIỂU PHÍ vào LĨNH VỰC QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Ban hành đương nhiên Thông tứ số 112/2021/TT-BTC ngày 15 mon 12 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài chính)

Số TT

Danh mục

Mức thu

1

Phí thẩm định cấp giấy ghi nhận vật tứ thủy sản (Thẩm định cấp cho giấy ghi nhận thức nạp năng lượng thủy sản, thành phầm xử lý môi trường thiên nhiên nuôi trồng thủy sản nhập khẩu)

470.000

đồng/lần/sản phẩm

2

Phí thẩm định sale có điều kiện thuộc nghành thủy sản (Thẩm định marketing có đk thuộc nghành thức nạp năng lượng thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường xung quanh nuôi trồng thủy sản so với cơ sở sản xuất)

5.700.000 đồng/lần

3

Phí đánh giá và thẩm định công thừa nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng xem sét trong nghành thủy sản (Thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng phân tách trong nghành nuôi trồng thủy sản)

5.700.000 đồng/lần

Ghi chú: Mức thu phí quy định trên điểm 2 cùng điểm 3 Biểu nêu trên chưa bao gồm chi giá tiền đi lại của đoàn tiến công giá. Ngân sách chi tiêu đi lại vì tổ chức, cá thể đề nghị thẩm định chi trả theo thực tế, tương xứng với quy định./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *