QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN GIAN LẬN TÀI CHÍNH

Gian lận report tài chính trên nhân loại ngày càng ngày càng tăng và trở thành vấn đề nghiêm trọng so với các doanh nghiệp, chính phủ và những nhà đầu tư. Đặc biệt, trên các nước nhà có thị phần vốn, gian lận báo cáo tài chính đã đe dọa đến niềm tin của công chúng nó vào thông tin trên thị trường. Trên Việt Nam, hàng loạt những vụ gian lận report tài chính của các công ty niêm yết bên trên sàn kinh doanh thị trường chứng khoán đã gây nên tâm lý nghi ngại cho những nhà đầu tư, ảnh hưởng tới buổi giao lưu của thị trường vốn. Vì chưng vậy, việc nghiên cứu các quy mô phát hiện tại gian lận report tài thiết yếu trên thế giới cùng Việt Nam sẽ là một trong những tài liệu xem thêm để những người dân quan vai trung phong tiếp cận để tấn công giá đúng mực hơn về các báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: Quản lý rủi ro tài chính và các phương pháp phát hiện gian lận tài chính

Từ khóa: gian lận, report tài chính, rứa giới, Việt Nam.

1. ăn gian trong báo cáo tài chính

Hiện nay, cỗ Tài thiết yếu đã ban hành chuẩn mực kiểm toán số 240 (VSA 240) luật về trách nghiệm của kiểm toán viên liên quan đến ăn lận trên report tài chính, yêu thương cầu kiểm toán viên phải đánh giá rủi ro không đúng sót xung yếu trên báo cáo tài chính dựa vào các yếu ớt tố rượu cồn cơ/áp lực, cơ hội và cách biểu hiện hoặc tài năng hợp lí hóa. Tuy vậy vậy, các chuẩn chỉnh mực này trong quá trình áp dụng vào thực tế còn gặp mặt nhiều khó khăn khăn. Các nhân tố này phụ thuộc lớn vào quyết định suy nghĩ của truy thuế kiểm toán viên. Đứng về góc độ của phòng đầu tư, chuẩn chỉnh mực này chưa thực sự hữu ích trong quy trình ra quyết định. Thực tiễn này yên cầu một nghiên cứu thực đưa tiễn ra một tế bào hình có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng hơn đối với các tuyên đoán về nấc độ gian lậu trên report tài chính.

Theo phân tích và lý giải thuật ngữ đoạn 11, phần I - dụng cụ chung của chuẩn chỉnh mực kiểm toán VSA 240, ăn gian là hành vi nắm ý bởi vì một hay không ít người dân trong Ban cai quản trị, Ban Giám đốc, những nhân viên hoặc bên thứ ba triển khai bằng những hành vi gián trá để thu lợi bất chính hoặc bất đúng theo pháp. Những yếu tố dẫn đến rủi ro khủng hoảng có gian lận: là các sự khiếu nại hoặc đk phản ánh một bộ động cơ hoặc áp lực đè nén phải thực hiện hành vi gian lậu hoặc tạo cơ hội thực hiện hành vi gian lận. ăn gian có thể biểu thị dưới các dạng tổng quát sau: (1) Xuyên tạc, làm cho giả bệnh từ, chế tạo ra lập hồ hết hợp đồng giả, tạo thành lập các quý khách hàng ảo, tài liệu liên quan đến report tài chính ghi chép những nghiệp vụ tài chính không đúng sự thật; (2) Sửa đổi tài liệu, triệu chứng từ kế toán có tác dụng sai lệch report tài chính, tạo ra sai sót trong số liệu kế toán; (3) biển thủ tài sản; (4) nắm ý vận dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chính sách kế toán, chế độ tài chính; (5) bít dấu hoặc cầm ý quăng quật sót những thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ tài chính làm sai lệch report tài chính.

Mặc mặc dù gian lận là một trong những khái niệm pháp lý rất rộng, tuy nhiên trong nghiên cứu này chỉ lưu ý đến gian lận dẫn mang đến sai sót trọng yếu trong report tài chính do lập report tài chủ yếu gây ra.

2. Các mô hình phát hiện gian lận report tài thiết yếu trên nuốm giới

2.1. Quy mô M-score của Beneish

Mô hình M-score của Beneish là một quy mô được sử dụng thoáng rộng để phân biệt ăn lận trên report tài chính của những công ty (Beneish & Press, 1993; Beneish, 1997, 1999). Theo Beneish (1999) gồm 8 chỉ số: Chỉ số buộc phải thu người sử dụng so với lợi nhuận thuần (DSRI), Chỉ số tỷ lệ lãi gộp (GMI), Chỉ số unique tài sản (AQI), Chỉ số phát triển doanh thu bán sản phẩm (SGI), Chỉ số tỷ lệ khấu hao của TSCĐ hữu hình (DEPI), Chỉ số bỏ ra phí bán sản phẩm và quản lý doanh nghiệp (SGAI), Chỉ số đòn kích bẩy tài chủ yếu (LVGI) có thể được những công ty áp dụng để tiến hành hành vi gian lận report tài chính. Vào đó:

DSRI = (Khoản phải thu t/ lợi nhuận thuần t) / (Khoản buộc phải thu t-1 / lợi nhuận thuần t-1)

GMI = phần trăm lãi gộp t-1/ xác suất lãi gộp t = /

AQI = <1 - (CAt + PPEt) / TAt> / <1 - (CAt-1 + PPEt-1) / TAt-1)>

PPE: giá trị sót lại của tài sản dài hạn hữu hình (gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ mướn tài chính, giá trị thi công cơ phiên bản dở dang, bất động sản đầu tư) với quyền sử dụng đất

CA: gia tài ngắn hạn; TA: Tổng tài sản

SGI = lệch giá t / lợi nhuận t-1

DEPI = /

SGAI = (SGA t / doanh thu t) / (SGA t-1 / doanh thu t-1)

SGA: chi phí bán hàng và đưa ra phí thống trị doanh nghiệp

TATA = (Lợi nhuận trước thuế t – tiền thuần trường đoản cú sản xuất sale t) / Tổng gia tài t

LVGI = /

Chỉ số t: Năm hạch toán t

Từ đó, bằng phương thức hồi quy probit, người sáng tác xây dựng một mô hình gồm các chỉ số tài chính nhằm nhận diện gian lận report tài bao gồm như sau:

M-score = -4.84 + 0.92*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 0.115*DEPI - 0.172*SGAI + 4.679*TATA - 0.327*LVGI

Với M-score lớn hơn -1,78 thì BCTC của công ty sẽ được khắc ghi là gian lận.

Mô hình Benish được sử dụng rộng rãi để xác đinh các công ty gian lận. Tuy nhiên, tính đúng mực của phát hiện nay gian lận bằng cách sử dụng M-Score là khoảng 50%.

2.2. Mô hình của Rasa Kanapickiene với Zivile Grundiene

Dựa trên phát minh là liệu những tỷ số tài chủ yếu có ý nghĩa sâu sắc trong việc khẳng định gian lận tuyệt không, Rasa Kanapickiene với Zivile Grundiene (2015) đã giới thiệu một nghiên cứu thực nghiệm trên Lithuania chỉ ra một số tỷ số tài chính có khả năng phát hiện gian lận, trường đoản cú đó xây dựng một quy mô phát hiện nay gian lận report tài chính.

Tác giả giới thiệu 51 tỷ số tài bao gồm thể hiện cho những yếu tố có tác dụng dẫn mang đến gian lận.

Thông qua hồi quy logit, người sáng tác đưa ra mô ngoài ra sau:

P (FRAUD=1) = 1/ (1+ e – (5,768 – 4,263 INV/TA – 0,029 SAL/FA - 4,766 TL/TA -1,936 CACH/CL)

Trong đó:

FRAUD là Gian lận trên báo cáo tài chính. FRAUD có giá trị là một trong những nếu là mẫu mã gian lận, trái lại có quý giá là 0.

INV/TA là Tỷ số mặt hàng tồn kho bên trên tổng tài sản. INV tính bằng Hàng tồn kho/Tổng tài

sản.

SAL/FA là Tỷ số doanh thu trên tài sản cố định. SAL/FA tính bởi Doanh thu/Tài sản thế định.

TL/TA là Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản. TL/TA tính bằng Tổng nợ/Tổng tài sản

CACH/CL là Tỷ số chi phí và tương tự tiên bên trên nợ ngắn hạn. CACH/CL tính bởi Tiền và tương đương tiền/ Nợ ngắn hạn

Kết quả cho biết mô hình dự đoán đúng đắn 84,8% so với mẫu nghiên cứu.

Tóm lại, các tỷ số tài chính có ý nghĩa trong việc phát hiện năng lực gian lận report tài chính của các công ty.

3. Mô hình phát hiện tại gian lận report tài chính của Việt Nam

Một nghiên cứu khác cũng dựa vào cơ sở các chỉ số trên report tài chủ yếu để nhận xét gian lận đó là nghiên cứu của è cổ Thị Giang Tân và cộng sự (2014). Dựa trên triết lý về tam giác gian lận của Cressey (1953) và chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán VSA 240, tác giả xem xét đưa thuyết liệu những yếu tố của tam giác ăn gian (Động cơ/Áp lực, cơ hội, thái độ) có mối tương quan so với hành vi ăn lận và có thể sử dụng để tham dự báo ăn gian trên báo cáo tài chủ yếu tại việt nam hay không. Trường đoản cú đó, tác giả đưa ra một mô hình nhằm vạc hiện gian lận trên báo cáo tài chính. Tác giả đưa ra 21 thay đổi thể hiện cho các yếu tổ có chức năng dẫn cho gian lận. Thông qua hồi quy logit, tác giả đưa ra mô ngoài ra sau:

P (FRAUD=1) = 1/ (1+ e (2,2387+ 0,065 SALAR + 3,446 INVTA – 3,517 LEV – 1,183 BIGG4 -2,259 AUDREPORT -1,052RST))

Trong đó:

FRAUD là Gian lận trên báo cáo tài chính. FRAUD có giá trị là một trong những nếu là chủng loại gian lận, trái lại có quý hiếm là 0.

SALAR là Tỷ lệ doanh thu trên nợ buộc phải thu. SALAR tính bằng: lợi nhuận thuần năm/Nợ đề nghị thu thuần cuối năm.

INVTA là Tỷ trọng sản phẩm tồn kho trên tổng tài sản. INVTA tính bằng: sản phẩm tồn kho cuối năm/Tổng gia sản cuối năm.

LEV là Đòn cân nợ. LEV tính bằng: (Nợ vay thời gian ngắn cuối năm + Nợ vay dài hạn cuối năm)/ Tổng tài sản cuối năm.

Xem thêm: Nguyên Nhân Chướng Bụng Đầy Bụng Buồn Nôn Ợ Hơi Chướng Bụng Buồn Nôn

BIG4 là Kiểm toán viên thuộc team Big 4. BIG4 có giá trị là một trong những nếu được kiểm toán bởi công ty thuộc nhóm chưa phải là Big Four, ngược lại biến có mức giá trị là 0.

AUDREPORT là Ý con kiến của kiểm toán viên hòa bình về report tài chính. AUDREPORT có mức giá trị là 1 trong những nếu đơn vị chức năng nhận được ý kiến không hẳn là chấp nhận hoàn toàn về report tài chính, ngược lại AUDREPORT có mức giá trị là 0.

RST là Tiền sử gian lận. RST tính ngay số lần tạo nên chênh lệch roi trước với sau truy thuế kiểm toán trong 3 năm tức khắc trước.

Nghiên cứu vớt cũng chỉ ra quy mô trên có tác dụng dự báo tốt nhất có thể với phần trăm dự báo chính xác là 83,33% cho những công ty vào mẫu nghiên cứu và phân tích và dự báo đúng 80% mang lại mẫu thử ko kể nghiên cứu. Tự đó, người sáng tác cho rằng hiệu quả này rất có thể coi là một bằng bệnh cho việc VSA 240 yêu cầu truy thuế kiểm toán viên review rủi ro tất cả sai sót trọng yếu của report tài chính dựa vào tam giác ăn lận là phù hợp lý. Lân cận đó, cũng nhấn mạnh những yếu tố mà truy thuế kiểm toán viên bắt buộc quan tâm lúc chứng kiến tận mắt xét gian lận báo cáo tài chính, chính là Tỷ trọng sản phẩm tồn kho bên trên tổng tài sản, Tỷ trọng sản phẩm tồn kho bên trên tổng tài sản, Đòn cân nặng nợ, kiểm toán viên thuộc nhóm Big 4, Ý con kiến của truy thuế kiểm toán viên chủ quyền về báo cáo tài chính, tiền sử gian lận. nắm lại, rất có thể thấy các chỉ số mô tả trên báo cáo tài chính là hữu ích nhằm phát hiện nay gian lận của các công ty.

4. Kết luận

Qua nghiên cứu và phân tích các quy mô phát hiện nay gian lận báo cáo tài chủ yếu trên quả đât và Việt Nam hoàn toàn có thể thấy các quy mô đều phân phát hiện gian lận dựa trên các chỉ số tài chính. Tuy nhiên, chỉ số tài bao gồm của từng doanh nghiệp, từng ngành nghề, mỗi nghành nghề sẽ gồm những đặc điểm riêng, do vậy khi nhận xét khả năng gian lận báo cáo tài chính cần chu đáo thêm đặc thù của từng mô hình doanh nghiệp./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Bộ Tài chính (2012), chuẩn chỉnh mực kiểm toán vn số 240: trọng trách của KTV liên quan đến gian lận trong quy trình kiểm toán report tài chính.Beneish, M. (1999), The Detection of Earnings Manipulation, Finacial Analysts Journal.Trần Thị Giang Tân (2014), Đánh giá khủng hoảng rủi ro gian lận report tài chính của những công ty niêm yết trên Việt Nam, Tạp chí phát triển Kinh tế.Rasa Kanapickiene, Zivile Grundiene (2015), The model of Fraud Detection in Financial Statements by Means of Financial Ratios.

Financial statement fraud detection models in the world và in Vietnam

Ph.D Nguyen Thi Ngoc Lan

Faculty of Accounting, University of Economics - giải pháp công nghệ for Industries

Abstract:

The number of financial statement frauds in the world is increasing and it poses serious problems for businesses, governments và investors. Especially in economies with capital markets, financial statement frauds has damaged the public trust in market information. In Vietnam, some financial statement frauds of listed companies have caused the suspicion among investors, negatively affecting the operation of the country’s capital market. Therefore, it is important to study financial statement fraud detection models in the world & in Vietnam lớn help stakeholders better use information from financial statements.

Gian lận có tác động tiêu rất đến tổ chức triển khai ở nhiều phương diện bao gồm tài chính, uy tín, tâm lý và tác động về làng hội. Theo rất nhiều khảo tiếp giáp khác nhau, thiệt sợ hãi về chi phí từ ăn lận là nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, túi tiền đầy đủ về ăn gian là cần thiết đo được về thời gian, năng suất, cùng uy tín bao hàm các quan hệ với khách hàng hàng. Phụ thuộc vào nấc độ cực kỳ nghiêm trọng của thiệt hại, những tổ chức hoàn toàn có thể những ảnh hưởng không thể khắc phục và hạn chế được về tác động ảnh hưởng tài chính của gian lận. Bởi vì thế, tổ chức cần thiết phải có một công tác gian lận bao hàm nhận diện, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, cũng tương tự quy trình review rủi ro ăn lận để rất có thể nhận diện những rủi ro ăn gian trong tổ chức. Bài viết dưới đây, caodangnghevdht.edu.vn trình làng sơ lược một số trong những thông tin cơ phiên bản về rủi ro gian lận. Nội dung cụ thể có thể tìm kiếm thấy ở khóa huấn luyện và đào tạo chuyên sâu trên caodangnghevdht.edu.vn về truy thuế kiểm toán nội cỗ theo thông lệ quốc tế IIA.

*

Gian lận là gì? (fraud Risk)

Gian lận bao hàm những hành vi bất thường xuyên và phi pháp được đặc thù bởi lừa dối bao gồm chủ đích.

“Bất kỳ hành vi phạm pháp nào có đặc điểm là lừa dối, bít giấu, hoặc phạm luật lòng tin. Hầu hết hành vi này không phụ thuộc vào mối đe dọa của đấm đá bạo lực hoặc vũ lực. ăn lận được triển khai bởi những bên và tổ chức để đưa tiền, tài sản, hoặc dịch vụ; nhằm tránh giao dịch thanh toán hoặc mất dịch vụ; hoặc để đảm bảo lợi thế cá nhân hoặc doanh nghiệp.”

Lý bởi vì dẫn mang đến gian lận?

Hầu hết những gian lận bước đầu từ nhỏ dại và tiếp tục phát triển dần dần khi hành động này vẫn không bị phát hiện. Ví dụ, thủ phạm thường xuyên xem hành động trộm cắp lúc đầu là khoản vay trong thời điểm tạm thời sẽ được hạn chế và khắc phục hoặc trả lại trước khi bất kỳ ai nhận thấy sự cố. Bài toán vay nợ tăng cấp tốc và thủ phạm bao hàm vị trí chẳng thể phát hiện hoặc trở nên tân tiến một planer để đậy giấu và cố gắng tránh bị phân phát hiện. Khi gian lận thường xuyên phát triển, cùng chỉ mang đến khi có thể rằng nó sẽ được phát hiện bởi một nhân viên, cai quản lý, hoặc một review viên nội bộ hoặc mặt ngoài.

Nhiều nghiên cứu và phân tích chỉ ra rằng phần lớn các gian lận được thực hiện bởi những thành viên của ban quản ngại lý. Các nhà quản lý thường bao gồm quyền truy vấn vào tin tức bí mật, được cho phép họ thừa qua được những chốt điều hành và kiểm soát nội cỗ và gây thiệt hại lớn hơn cho tổ chức triển khai so với thấp cấp hơn hoặc nhân viên.

Gian lận rất có thể được triển khai bởi nhân viên cấp dưới ở ngẫu nhiên cấp nào ở trong tổ chức, cũng như bên phía ngoài tổ chức. Gồm 3 đặc thù chung ở số đông các gian lận bao gồm:

Áp lực hoặc động lực – nhu cầu của người gian lận nhằm cố gắng thỏa mãn bằng cách thực hiện tại gian lận.Cơ hội – năng lực của người tiến hành gian lận triển khai gian lận
Nhận thức – câu hỏi người gian lận phải chăng cho hành vi gian lận của họ

Các lấy một ví dụ về gian lận (một vài trường vừa lòng cơ bản):

Chiếm đoạt gia sản như ăn cắp tiền phương diện hoặc tài sản (vật tư, hàng tồn kho, thiết bị và thông tin) từ bỏ tổ chức. Trong vô số trường hợp, thủ phạm cố gắng che che hành vi trộm cắp, thường bằng phương pháp điều chỉnh hồ sơ.Lấy tiền trước lúc ghi sổ xảy ra khi tiền mặt bị ăn cắp từ một tổ chức trước lúc nó được ghi vào sổ sách cùng hồ sơ của tổ chức. Ví dụ, một nhân viên đồng ý thanh toán từ khách hàng, nhưng không ghi lại việc chào bán hàng.Gian lận giải ngân xẩy ra khi một bạn gây ra tổ chức phát hành một khoản giao dịch thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ thương mại hư cấu, hóa đơn tăng mạnh hoặc hóa đơn cho mua sắm và chọn lựa cá nhân. Ví dụ, một nhân viên rất có thể tạo ra một doanh nghiệp vỏ quấn và sau đó lập hóa đơn cho tất cả những người sử dụng lao động cho những dịch vụ không tồn tại.Sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp hoặc ăn cắp thông tin kín hoặc chọn lọc để thụ hưởng một giải pháp bất hợp pháp.Gian lận trả trả chi phí xảy ra lúc một nhân viên cấp dưới được trả mang lại các giá cả hư cấu hoặc thổi phồng. Ví dụ: một nhân viên cấp dưới nộp report gian lận về túi tiền yêu cầu đền bù cho việc đi lại cá nhân, bữa tiệc không có, số km thêm, v.v.Gian lận trong bảng lương xảy ra khi kẻ gian lận khiến ra tổ chức triển khai thanh toán bằng phương pháp thực hiện tại yêu cầu đưa ra lương không nên sự thật. Ví dụ, một nhân viên cấp dưới yêu cầu làm thêm giờ đồng hồ cho đều giờ không làm việc hoặc một nhân viên thêm nhân viên không tồn tại thực vào bảng lương với nhận tiền lương
Nhận thức gian lận – hiểu phiên bản chất, nguyên nhân và đặc điểm của gian lận
Đánh giá rủi ro khủng hoảng gian lận – review rủi ro về những loại gian lận có thể
Rà soát tiếp tục – chuyển động kiểm toán nội cỗ chỉ ra những rủi ro ăn gian trong toàn bộ các đánh giá và tiến hành những thủ tục tương ứng dựa trên khủng hoảng gian lận đó
Ngăn ngừa cùng phát hiện nay – các nỗ lực thực hiện để giảm cơ hội gian lận xảy ra và thuyết phục những các dìm không thâm nhập vào việc ăn gian vì năng lực phát hiện và xử phạt
Điều tra – giấy tờ thủ tục và nguồn lực có sẵn để điều tra một cách rất đầy đủ và report các sự khiếu nại về gian lận

Hoạt động kiểm toán nội cỗ hiệu quả có thể giúp ích tương đối nhiều trong vấn đề chỉ ra các gian lận. Mặc dù ban làm chủ và hội đồng chịu trách nhiệm cuối cùng cho việc ngăn cản những gian lận, các kiểm toán nội bộ có thể hỗ trợ ban quản lý bằng các khẳng định xem tổ chức triển khai có đầy đủ các kiểm soát nội bộ cần thiết không và cửa hàng môi trường kiểm soát điều hành phù hợp.

Có nhiều cách thức khác nhau cơ mà CAE hoàn toàn có thể sử dụng giúp thấy xét gian lận khi thực hiện các vận động kiểm toán:

Đánh giá chỉ các kiểm soát và điều hành về gian lận. Đây tất cả thể bao hàm các chủ yếu sách, sự dấn thức, thông điệp trường đoản cú lãnh đạo, môi trường thiên nhiên kiểm soát, cũng giống như những thực hành thực tế liên quan, như là review rủi ro, nhận xét các kiểm soát và điều hành ngăn ngừa cùng phát hiện tại có tương xứng chưa với không nên số của tổ chức, làm chủ các trở thành cố, điều tra, lịch trình hồi phục. Kiểm toán nội bộ nên phân bổ nguồn lực mang lại các hoạt động về ăn lận theo mức độ rủi ro khủng hoảng về gian lận tương quan với các rủi ro khác trong tổ chức.Kiểm toán để phát hiện tài năng gian lận bằng cách kiểm test những tiến trình có khủng hoảng cao, bằng việc chú ý xem xét các dấu hiệu gian lận, phía bên trong tổ chức và với các quan hệ mặt ngoài. Ví dụ, kiểm soát chương trình giao dịch thanh toán lương so với nhân viên không tồn tại thực, hoặc chất vấn hóa solo nhà cung cấp trả thừa quá, đối chiếu địa chỉ cửa hàng nhà cung cấp với địa chỉ cửa hàng nhân viên để phát hiện tại nhà hỗ trợ giả, hoặc rà soát cơ sở dữ liệu để kiểm tra các giao dịch trùng lắp.Xem xét gian lân là một phần công câu hỏi của công tác kiểm toán. Ví dụ, sử dụng kỹ thuật trí tuệ sáng tạo nhóm (brainstorming) về khủng hoảng rủi ro gian lận, review các điều hành và kiểm soát gian lận, kiến tạo các thủ tục có quan tâm đến về rủi ro gian lận, hoặc review lỗi không đúng để xác minh xem có thể có dấu hiệu về gian lận không. Toàn bộ quá trình hoàn toàn có thể cung cấp các phương pháp nhìn về sự nhận thức của cai quản ý và công tác quản trị không may ro có hiện thực một cách vừa đủ trong toàn tổ chức triển khai không.Công việc support (consulting) cũng góp ban làm chủ nhận diện và reviews rủi ro và khẳng định môi trường kiểm soát và điều hành cho việc thanh tra rà soát quy trình, những đầu tư chi tiêu kinh doanh mới, hoặc những ứng dụng IT. Việc liên quan ban làm chủ tự tiến công là cũng là một trong ví dụ về đánh giá rủi ro gian lận, đảm bảo kiểm thẩm tra được tùy chỉnh cấu hình để giảm các rủi ro này, cùng ai là người đo lường kết quả

chương trìnhđào chế tác tại caodangnghevdht.edu.vn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *