QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN RỦI RO TÀI CHÍNH

TCCT Th
S. NGUYỄN THỊ KIỀU NGA (Trường Đại học Công nghiệp tp HCM) - TS. TRẦN HUY HOÀNG (Trường Đại học Tài chính – Marketing)

TÓM TẮT:

Hoạt động ngân hàng luôn luôn song hành với các rủi ro cho nên việc nhận dạng và có phương án ứng phó với những loại rủi ro là vô cùng bắt buộc thiết. Mỗi ngân hàng dịch vụ thương mại (NHTM) phải xác định một mức độ đồng ý rủi ro căn cứ trên đặc điểm cũng tương tự khẩu vị rủi ro của ngân hàng đó để gia hạn hoạt động định hình và hiệu quả. Từ sau rủi ro khủng hoảng tài chính 2008 đã có nhiều nghiên cứu giúp cả về triết lý và thực nghiệm trên một số giang sơn về ảnh hưởng tác động của chính sách tiền tệ (CSTT) mang lại mức độ gật đầu rủi ro của các ngân hàng. Các nghiên cứu và phân tích này chứng thực rằng lãi suất vay thấp được bảo trì trong thời gian dài thông qua CSTT nới lỏng không các khuyến khích ngân hàng cấp tín dụng thanh toán cho quý khách hàng như biểu hiện trong kênh cấp tín dụng truyền thống, hơn nữa khuyến khích những ngân hàng đồng ý mức khủng hoảng rủi ro cao hơn.

Bạn đang xem: Quản lý rủi ro tài chính và các ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến rủi ro tài chính

Bài viết nghiên cứu tác cồn của CSTT đến mức độ chấp nhận rủi ro của những ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM VN). Nhóm người sáng tác sử dụng phương thức ước lượng hồi quy tài liệu bảng cùng với mẫu bao gồm 30 NHTM VN tiến trình 2007 - 2019. Công dụng cho thấy, có ảnh hưởng của CSTT tới mức độ châp dìm rủi ro của các NHTM VN.

Từ khóa: chính sách chi phí tệ, nút độ chấp nhận rủi ro, bank thương mại.

1. Đặt vấn đề

Việc đánh giá tác động của các yếu tố mô hình lớn đến nút độ gật đầu rủi ro vẫn được triển khai trong nhiều phân tích thực nghiệm trước đó (Peterson K Ozili, 2018). Tuy nhiên, ảnh hưởng tác động của chính sách chi phí tệ đến cả độ đồng ý rủi ro của các NHTM chưa được quan trung tâm đúng nấc (Borio và Zhu, 2012). Bằng xác nhận nghiệm tại Brazil thông qua nghiên cứu thực nghiệm của Montes và tập sự (2014), De Moraes và tập sự (2016) đã cho biết thêm các bank có xu hướng tăng thêm mức độ chấp nhận rủi ro và thực hiện nhiều khoản cho vay với rủi ro khi lãi vay thấp được gia hạn trong thời gian dài thông qua nới lỏng CSTT. Không tính công gắng lãi suất, xác suất dự trữ buộc phải cũng được xem là công cụ có lợi để bank Trung ương (NHTW) thay đổi cung tín dụng thanh toán và mức độ đồng ý rủi ro của các NHTM. Tăng xác suất dự trữ yêu cầu sẽ buộc những ngân hàng sút nguồn lực cho vay, từ kia tăng nút độ gật đầu rủi ro (De Moraes và cộng sự, 2016).

Đặt vào bối cảnh đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, các nghiên cứu và phân tích chưa quan tâm đúng nấc về tác động của cơ chế tiền tệ tới cả độ đồng ý rủi ro của các NHTM. Xuất hành từ nguyên nhân đó, nhóm người sáng tác đến với phân tích này: “Tác rượu cồn của chế độ tiền tệ đến mức độ đồng ý rủi ro của các ngân hàng thương mại dịch vụ Việt Nam”.

2. Cơ chế tiền tệ với mức độ đồng ý rủi ro của NHTM

2.1. Chính sách tiền tệ

Khái niệm CSTT: chế độ tiền tệ là một trong trong những chế độ kinh tế vĩ mô, mà trong các số ấy NHTW, trải qua các công cụ của chính bản thân mình thực hiện nay việc kiểm soát và điều hành và điều tiết cân nặng tiền đáp ứng (hoặc lãi suất) địa thế căn cứ vào nhu yếu tiền tệ của nền ghê tế, nhằm đạt được các mục tiêu về giá chỉ cả, sản lượng với công nạp năng lượng việc làm.

Mục tiêu của CSTT: NHTW thực thi chính sách tiền tệ để tìm hiểu ổn định ghê tế, tạo bài toán làm, ổn định hệ thống tài chính, nhưng lại ổn định giá cả vẫn luôn luôn là mục tiêu đặc biệt quan trọng nhất (Jean Louis & Balli, 2013).

2.2. Nấc độ chấp nhận rủi ro của NHTM

Mức độ đồng ý rủi ro của tổ chức triển khai đóng vai trò nền tảng gốc rễ trong bài toán ra ra quyết định và có tác động quan trọng đến kết quả kinh doanh cũng như sự sống còn của tổ chức triển khai trong lâu năm (Sanders với Hambrick, 2007). Mức độ chấp nhận rủi ro được phát âm là phương pháp xử lý với khủng hoảng rủi ro và thường xuyên bị bỏ ra phối do sự tiến công đổi giữa ích lợi và đen thui ro.

Mức độ chấp nhận rủi ro rất có thể được tư tưởng trong 2 cách, gồm gật đầu rủi ro thống trị và chấp nhận rủi ro mang tính chất tổ chức (Palmer cùng Wiseman, 1999). Gật đầu đồng ý rủi ro cai quản được có mang như là kế hoạch chủ rượu cồn trong quản lý để chọn lựa việc phân bổ nguồn lực. Trong đa số các ngôi trường hợp, những ra quyết định này là nguyên nhân biến hóa trong sự tổ chức. Gật đầu đồng ý rủi ro mang tính chất tổ chức được quan niệm như là sự không chắc chắn rằng về các khoản thu nhập của tổ chức (Bromiley, 1991).

Để chuyển động có hiệu quả, năng động, những ngân hàng yêu cầu phải nhận xét được nấc độ không may ro của khách hàng và cả tình trạng khủng hoảng của mình; thăng bằng giữa lợi nhuận cùng rủi ro, thân tăng trưởng và năng lượng quản trị không may ro. Bởi vì nếu chấp nhận rủi ro cao, ngân hàng có thể hữu dụng nhuận cao, tuy thế ngân hàng lại rơi đúng tình trạng không cứng cáp chắn, kém bền bỉ và bởi vì đó hệ thống sẽ dễ tổn thương, dẫn đến đổ vỡ.

2.3. ảnh hưởng tác động CSTT đến mức độ đồng ý rủi ro của NHTM

Từ sau rủi ro tài chủ yếu 2008 đã có thêm không hề ít nghiên cứu vãn cả về kim chỉ nan và thực nghiệm tại một số đất nước về tác động ảnh hưởng của CSTT tới cả độ gật đầu rủi ro của các tổ chức tín dụng. Các phân tích này cho đến nay đều xác nhận rằng lãi vay thấp được duy trì trong thời gian dài trải qua nới lỏng CSTT không mọi khuyến khích ngân hàng cấp tín dụng cho quý khách hàng như bộc lộ trong kênh cấp tín dụng truyền thống mà còn khuyến khích những ngân hàng chấp nhận mức khủng hoảng rủi ro cao hơn (Altunbas và cùng sự, 2010).

Về cơ bản, những nghiên cứu kim chỉ nan đã cung cấp bốn phương thức bao gồm mà lãi vay thấp hoàn toàn có thể khuyến khích việc gật đầu rủi ro thừa mức.

Thứ nhất, lãi suất vay thấp liên can việc chấp nhận rủi ro thông qua tác động của lãi suất tới định giá, các khoản thu nhập và loại tiền.

Thứ hai, lãi suất thấp tạo nên động lực đến nhà cai quản ngân hàng và công ty tìm tìm lợi nhuận.

Thứ ba, lãi suất thấp làm đội giá trị vốn chủ mua và khuyến khích tổ chức triển khai tài chính chấp nhận rủi ro nhiều hơn.

Thứ tư, mức độ minh bạch tin tức và cam đoan chính sách của NHTW tăng lên làm sụt giảm sự không ổn định định, khiến các chủ thể tham gia bên trên thị trường nhận xét thấp xui xẻo ro, từ bỏ đó làm tăng ý muốn muốn chấp nhận rủi ro của ngân hàng.

Các phân tích thực nghiệm cũng làm rõ mối quan hệ giới tính giữa chế độ tiền tệ với mức độ đồng ý rủi ro của ngân hàng. Lãi vay thấp thường gắn sát với việc thống kê giám sát ít hơn khi những ngân sản phẩm thường giảm bớt các tiêu chuẩn chỉnh cấp tín dụng thanh toán trong đk lãi suất thấp (Ziadeh-Mikati, 2013). Lãi suất vay thấp nối sát với việc tăng thêm rủi ro của bank và định giá các khoản vay có rủi ro cao hơn thấp hơn tương đối so với những khoản vay mượn có rủi ro khủng hoảng thấp rộng (Altunbas và cùng sự, 2009; Gambarcota, 2009). Điều này chứng tỏ rằng trong đk lãi suất thấp, những ngân hàng đánh giá rủi ro phải chăng hơn yêu cầu sẵn sàng đồng ý rủi ro cao hơn.

Các nghiên cứu và phân tích thực nghiệm gợi ý rằng việc tăng lãi suất để giúp đỡ kiềm chế vận tốc tăng trưởng tín dụng và tiêu giảm việc chấp nhận rủi ro quá mức. Giả dụ NHTW cam kết sẽ tăng lãi suất vay khi khủng hoảng bong bóng tín dụng có chức năng hình thành thì những kỳ vọng trên thị trường sẽ vạc huy công dụng làm CSTT có hiệu quả hơn. Hơn nữa, kỳ vọng lãi vay tăng cùng với tầm độ đồng ý rủi ro tăng để giúp lãi suất không hẳn tăng không ít để đạt được ảnh hưởng như mong muốn đợi.

3. Tài liệu và phương thức nghiên cứu

3.1. Dữ liệu

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính thường niên của 30 NHTM VN quá trình 2007 - 2019.

3.2. Quy mô nghiên cứu

Mô hình được desgin dựa trên nghiên cứu của De Moraes và tập sự (2016) với Hasni Abdullah (2015) nhằm nghiên cứu và phân tích tác đụng của chế độ tiền tệ đến cả độ gật đầu đồng ý rùi ro của những NHTM VN, tế bào hình ví dụ được viết như sau:

Trong đó:

- PROV: nấc độ gật đầu rủi ro, được thống kê giám sát bằng tỷ số dự phòng rủi ro quý khách với tổng dư nợ mang lại vay người sử dụng (Montes và Peixoto, 2014).

- IR: lãi suất chính sách, thực hiện lãi suất trung bình liên ngân hàng trong ngắn hạn ví dụ là kỳ hạn 3 cùng 6 tháng (Altunbas và cộng sự, 2014).

- R_REG: nấc dự trữ bắt buộc, được thống kê giám sát bằng nút tiền nhờ cất hộ mà bank gửi tại ngân hàng Nhà nước. (Tabak và cộng sự, 2011).

- O_GAP: khe nứt sản lượng, chênh lệch thân chuỗi GDP và xu hướng dài hạn của GDP. (De Moraes và cộng sự, 2016).

- DEFAULT: xác suất nợ xấu, được đo bằng tỷ số giữa nợ xấu cùng với dư nợ giải ngân cho vay khách hàng. (Montes với Peixoto, 2014).

- ROA: Tỷ suất sinh lợi, được đo bằng tỷ số thân lợi nhuận trước thuế và trích lập dự trữ với tổng tài sản. (Leventis và cộng sự, 2012).

- SIZE: đồ sộ ngân hàng, được đo bởi Logarit tự nhiên và thoải mái của tổng tài sản. (Peterson K Ozili, 2018).

3.3. Các bước ước lượng áp dụng trong bài bác nghiên cứu

Bước 1: Phân tích thực trạng tác cồn của chế độ tiền tệ tới cả độ gật đầu đồng ý rủi ro qua phương thức biểu đồ xử lý trên Excel.

Bước 2: Thống kê miêu tả số liệu phân tích trên STATA. Từ bỏ đó, thể hiện số liệu từng biến từ 2007 đến 2019 bởi đồ thị xử trí trên Excel.

Bước 3: phân tích ma trận hệ số tương quan được xử trí trên STATA.

Bước 4: kiểm nghiệm đa cộng tuyến đường bằng thông số nhân tử phóng đại VIF.

Bước 5: triển khai kiểm định lựa chọn phương pháp hồi quy cân xứng giữa Fixed-Effects, Random-Effects và Pool-ols:

Chạy Hausman test so sánh giữa FEM cùng REM. Nếu chu chỉnh này đi đến kết luận FEM và phù hợp, ta có thể khẳng định rằng FEM là khí cụ được chọn để áp dụng hồi quy mang đến phương trình, kế tiếp ta gửi sang kiểm nghiệm F-test đối chiếu giữa FEM với Pool-ols. Nếu như Hausman test chọn REM, ta gửi sang kiểm tra kiểm định Breusch-Pagan được sử dụng để kiểm triệu chứng tính cân xứng giữa REM cùng Pool-ols.

Bước 6: Hồi quy cùng tóm tắt kết quả hồi quy cùng với FEM, REM và GLS (xử lý phương sai biến đổi và từ tương quan).

Bước 7: Hồi quy GMM xử lý hiện tượng lạ nội sinh. Đọc tác dụng kiểm định với phát triển thành công cụ.

4. Công dụng và trao đổi kết quả

Các đường biến động được áp dụng Đồ thị 1 được tính dựa vào giá trị lãi suất vay liên bank 3 tháng (IR3), lãi suất vay liên ngân hàng 6 tháng (IR6) và giá trị trung bình của mức độ chấp nhận rủi ro mỗi năm giai đoạn từ thời điểm năm 2007 đến năm 2019. Lãi vay liên ngân hàng 3 tháng cùng 6 tháng có sự trở thành động kha khá giống nhau vào giai đoạn từ năm 2007 mang lại năm 2014. Lãi suất có nhiều biến hóa trong 3 năm (từ trong năm 2007 đến năm 2019), là tiến trình xảy ra rủi ro tài chính toàn cầu. Đây là quy trình nền kinh tế trải trải qua không ít khó khăn, những doanh nghiệp vn chịu tác động do khủng hoảng rủi ro tài chính, sự trì trệ và sụt sút trong chuyển động sản xuất cũng như tiêu dùng ảnh hưởng đến nguồn tiền huy động của những ngân mặt hàng dẫn đến các ngân mặt hàng bù đắp lượng tiền thiếu hụt thông qua nghiệp vụ vay liên ngân hàng, điều đó buộc ngân hàng Nhà nước tăng lãi vay liên ngân hàng nhằm mục đích ổn định buổi giao lưu của NHTM cũng giống như hạn chế hoạt động vay vốn liên bank (lãi suất tăng từ xê dịch 8% trong năm 2007 đến 12% kỳ hạn 6 tháng cùng 13.37% kỳ hạn 3 mon năm 2008).

Sau quy trình bùng nổ thị phần bất đụng sản với vỡ bong bóng bất động sản nhà đất cuối năm 2011 và đầu xuân năm mới 2012 gây ra hệ lụy xấu đến những doanh nghiệp bất tỉnh sản cũng giống như các bank tham tài sản trợ cho những doanh nghiệp tại thị trường này. Sau tiến trình này những ngân hàng tiếp tục tăng huy động vốn tài trợ vào bất động sản làm cho lãi suất liên bank tăng thường xuyên từ xê dịch 9% năm 2009 đến gần 11% năm 2010 với đạt đỉnh ngay sát đạt 14% năm 2011, vấn đề đó phản ánh sự mất định hình của hệ thống NHTM do câu hỏi sử dụng nguồn ngân sách huy đụng một bí quyết thái quá để tài trợ cho thị trường bất cồn sản. Hành động “Ném trứng vào một rổ” này của đa số NHTM dẫn đến rủi ro khủng hoảng nợ xấu 2012 do thị trường bất cồn sản sụp đổ, đây là hệ lụy tất yếu. Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2019, lãi vay liên ngân hàng kỳ hạn 6 tháng tất cả sự bất biến tương đối, trong những lúc lãi kỳ hạn 3 mon chỉ dao động trong tầm biến thiên 4.5% cho 7.5%.

Thông qua sự chuyển đổi lãi liên ngân hàng (so với lãi suất vay cơ bản, lãi suất chiết khấu với tái phân tách khấu) qua các giai đoạn trở nên động khác nhau của hệ thống ngân hàng đặt trong những bối cảnh không giống nhau của nền kinh tế đã cho thấy phần nào tại sao tại sao lãi suất liên ngân hàng là qui định trong chính sách tiền tệ của bank Nhà nước để triển khai việc điều tiết buổi giao lưu của hệ thống ngân hàng. (Bảng 1)

Bảng 1. Thống kê mô tả của các biến

Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Prov

347

0.012791

0.006239

0.000553

0.039743

Ir3

360

0.081752

0.030245

0.042823

0.135298

Ir6

360

0.081171

0.031566

0.047

0.140789

R_reg

360

0.041394

0.023707

0.01

0.1

O_gap

360

0.000526

0.018034

-0.02158

0.036647

Default

306

0.022534

0.015269

0.000835

0.114017

Roa

350

0.016053

0.010365

-0.05136

0.063261

Size

350

31.89722

1.335673

27.52033

34.81112

Bảng 2. Ma trận hệ số đối sánh tương quan giữa các biến

 

Prov

Ir3

Ir6

R_reg

O_gap

Default

Roa

Size

Prov

1

 

 

 

 

 

 

 

Ir3

0.0212

1

 

 

 

 

 

 

Ir6

0.0689

0.9514

1

 

 

 

 

 

R_reg

-0.3255

0.3392

0.3068

1

 

 

 

 

O_gap

-0.3033

0.0323

-0.02

0.6678

1

 

 

 

Default

0.5895

0.0716

0.1218

-0.1881

-0.2903

1

 

 

Roa

0.0051

0.1669

0.1796

0.1886

0.2091

-0.0672

1

 

Size

0.4661

-0.2994

-0.3111

-0.4407

-0.1417

0.031

0.0127

1

Bảng 2 trình bày hệ số đối sánh tương quan giữa các biến trong tế bào hình. Ma trận hệ số tương quan thể hiện thông số tương quan nhận xét về nút độ cũng như chiều đối sánh giữa các biến. Hệ số đối sánh tương quan giữa mức độ gật đầu đồng ý rủi ro và lãi liên ngân hàng là 0.02 cùng 0.06 cho biết mức độ tương giữa Prov cùng lãi liên ngân hàng kỳ hạn 6 tháng bạo dạn hơn đối với mức đối sánh tương quan kỳ hạn 3 tháng, vết dương ở 2 hệ số này ngụ ý về ảnh hưởng tác động cùng chiều thân lãi IR3 cùng IR6 với khoảng độ chấp nhận rủi ro Prov. Theo hướng ngược lại, xác suất dự trữ bắt buộc R_reg với mức độ gật đầu đồng ý rủi ro gồm hệ số tương quan âm, cụ thể là -0.32 phản ánh về một mối quan hệ ngược chiều giữa dự trữ đề nghị và mức độ đồng ý rủi ro.

Xem thêm: Đầy bụng ợ hơi khó tiêu - nguyên nhân và cách điều trị 2022

Tỷ lệ nợ xấu tăng hoàn toàn có thể tác động làm cho tăng mức độ đồng ý rủi ro của các NHTM khi mà lại hệ số tương quan của Default cùng Prov là 0.58, tương quan mạnh. Các ngân hàng gồm tỷ suất sinh ra lợi nhuận cao và quy mô lớn thông thường có mức độ gật đầu đồng ý rủi ro cao hơn nữa thể hiện qua hệ số đối sánh giữa dự phòng Prov, tỷ suất mang lại lợi ích ROA, quy mô kích thước mang lốt dương thuận chiều.

Bảng 3. Tóm tắt kết quả hồi quy FEM, REM, GLS

lãi suất kỳ hạn 3 cùng 6 tháng

 

3 tháng

6 tháng

 

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

 

VARIABLES

Model GLS

PROV

Model FEM

PROV

Model REM

PROV

Model

 GLS

PROV

Model FEM

PROV

Model

 REM

PROV

ir3

0.0135**

0.0160**

0.0204***

 

 

 

 

(2.170)

(2.032)

(2.687)

0.0172***

0.0210***

0.0250***

r_reg

-0.00750

-0.00954

0.00717

(2.876)

(2.701)

(3.417)

 

(-0.628)

(-0.494)

(0.436)

-0.00875

-0.00576

0.00718

o_gap

-0.0341***

-0.0357**

-0.0432***

(-0.737)

(-0.299)

(0.442)

 

(-2.577)

(-2.071)

(-2.606)

-0.0311**

-0.0344**

-0.0395**

default

0.185***

0.188***

0.196***

(-2.324)

(-2.000)

(-2.387)

 

(14.57)

(12.42)

(13.10)

0.182***

0.186***

0.193***

roa

0.0440***

0.0171

0.0204

(14.49)

(12.29)

(12.93)

 

(2.681)

(0.647)

(0.822)

0.0380**

0.0127

0.0142

size

0.00159***

0.00101*

0.00171***

(2.320)

(0.481)

(0.572)

 

(10.59)

(1.904)

(4.793)

0.00164***

0.00128**

0.00185***

Constant

-0.0442***

-0.0248

-0.0483***

(10.97)

(2.335)

(5.146)

 

(-8.834)

(-1.386)

(-4.031)

-0.0459***

-0.0339*

-0.0531***

 

 

 

 

(-9.211)

(-1.835)

(-4.389)

Observations

305

305

305

 

 

 

R-squared

 

0.466

 

305

305

305

Number of firm

30

30

30

 

0.472

 

z-statistics in parentheses

*** p

 

3 tháng

6 tháng

 

(1)

(2)

(1)

(2)

 

VARIABLES

Model OLS

PROV

Model GMM

PROV

Model OLS

PROV

Model GMM

PROV

 

 

 

0.0272***

0.0233***

ir3

0.0237***

0.0183***

(3.134)

(5.162)

 

(2.605)

(5.177)

0.00557

-0.00573

r_reg

0.00818

-0.000883

(0.323)

(-0.715)

 

(0.472)

(-0.114)

-0.0377*

-0.0234**

o_gap

-0.0427**

-0.0293***

(-1.919)

(-2.523)

 

(-2.181)

(-2.916)

0.218***

0.169***

default

0.221***

0.180***

(12.93)

(14.19)

 

(13.10)

(17.46)

0.0298

0.00132

roa

0.0347

0.0130

(1.213)

(0.0744)

 

(1.414)

(0.728)

0.00213***

0.00184***

size

0.00210***

0.00185***

(10.06)

(10.27)

 

(9.889)

(10.86)

-0.0630***

-0.0519***

Constant

-0.0619***

-0.0523***

(-8.843)

(-8.791)

 

(-8.677)

(-9.359)

 

 

0.544

0.132

 

Hansen Test

Arellano-Bond

 

 

 

0.447

0.173

305

305

Observations

305

305

0.540

 

R-squared

0.536

 

 

30

Number of firm

 

30

(1)

(2)

t-statistics in parentheses

*** p5.1. Kết luận

Kết quả cho thấy bằng chứng an toàn và đáng tin cậy về mối quan hệ thuận chiều giữa lãi suất vay liên bank và nút độ gật đầu đồng ý rủi ro. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng với 6 tháng có ảnh hưởng cùng chiều tới mức độ gật đầu đồng ý rủi ro, vết thuận chiều vẫn phản ánh về chứng trạng bất tương xứng thông tin cao tại những ngân hàng Việt Nam. Các nghiên cứu của Montes và cộng sự (2014) cùng De Moraes và cộng sự (2016) cũng cho thấy thêm tình trạng bất phù hợp thông tin trầm trọng tại thị phần Brazil thông quan liêu kết quả biểu thị mối tình dục đồng thay đổi giữa lãi vay và nấc độ gật đầu rủi ro.

Tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất sinh lợi với quy tế bào ngân hàng cho thấy thêm mối quan hệ giới tính thuận chiều với mức độ chấp nhận rủi ro.

5.2. Hàm ý

- NHNN đề nghị mềm mỏng tanh hơn vào việc vận dụng hiệp ước Basel né dẫn mang đến hiện tượng những ngân hàng đối phó trong việc điều tiết hệ số CAR. Điều này sẽ được ngân hàng Nhà nước triển khai khá tốt trong thời gian qua.

- Việc tuân hành hiệp ược Basel là điều kiện tất yếu giúp những NHTM nước ta tăng tính bình ổn và nhấn thức khủng hoảng hoạt động, tuy nhiên nó cần niềm tin tự nguyện tránh việc đối phó để đáp ứng nhu cầu các dụng cụ của bank Nhà nước về Basel. Hy vọng làm được điều này các ngân hàng nên phân bố danh mục cho vay hợp lí để sút thiểu gia sản có đen đủi ro, bao gồm lộ trình tăng bài bản vốn cổ phần an toàn và hòa hợp lý.

- Việc suy xét tỷ lệ chi phí gửi phù hợp để đảm bảo bình yên thanh khoản cũng là vấn đề cần thiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Altunbas, Y., Gambacorta, L., Marqués-Ibáñez, D. (2014). Does monetary policy affect ngân hàng risk? Int. J. Cent. Bank. 10(1), 95-135.Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2010). Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer. Basel Committee on Banking Supervision, bank for International Settlements. Borio, C., Zhu, H. (2012). Capital regulation, risk-taking và monetary policy: a missing links in the transmission mechanism? Financ. Stab. 8 (4), 236-251.De Moraes, C. O., Montes, G. C., và Antunes, J. A. P (2016). How does capital regulation react lớn monetary policy? New evidence on the risk taking channel. Economic Modelling, 56, 177-Gambacorta, L. (2009). Monetary policy & the risk-taking channel. BIS Q. Rev. 4, 43-Montes, G.C., Peixoto, G. (2014). Risk-taking channel, bank lending channel & the paradox of credibility. Model. 39, 82-94.Ozili, Peterson K. (2018). Ngân hàng Loan Loss Provisions, Investor Protection và the Macroeconomy. Germany: University Library of Munich.Tabak, B.M., Noronha, A.C.B., Cajueiro, D.O. (2011). Bank capital buffers, lending growth and economic cycle: Empirical evidence for Brazil. Paper Prepared for the 2nd BIS CCA Conference on “Monetary Policy, Financial Stability & the Business Cycle

Monetary policy’s impacts on the risk tolerance of Vietnamese commercial banks

Master. Nguyen Thi Kieu Nga 1

Assoc.Prof.Ph.D Tran Huy Hoang 2

1 Industrial University of Ho đưa ra Minh City

2 University of Finance – Marketing

ABSTRACT:

Banks always face risks in their operations, hence it is essential for banks khổng lồ identify and avoid their risks. Each commercial bank has to lớn determine its risk tolerance based on its characteristics and risk appetite to ensure its operations stably and efficiently. Since the 2008 financial crisis, there have been many theoretical & empirical studies about the impact of monetary policy on the risk tolerance of banks. These studies confirm that a long-term low interest rate through loose monetary policies does not only encourage banks to offer more credit to lớn their customers but also motivate banks to lớn accept the higher risk tolerance.

This study examines the impact of monetary policy on the risk tolerance of Vietnamese commercial banks. This study uses the panel data regression estimation method with a sample of 30 Vietnamese commercial banks in the preriod from 2007 to 2019. The study’s results show that the monetary policy affects the risk tolerance of Vietnamese commercial banks.

*
*

Ứng phó của ngân hàng trung ương các nước trước rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu: bài học đối với Việt Nam
Tóm tắt: Trong bối cảnh biến hóa khí hậu ngày càng quyết liệt và các rủi ro do biến hóa khí hậu so với hệ thống tài chính - ngân mỗi ngày càng lớn, chủ đề đo lường và tính toán rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu ngày dần nhận được nhiều sự quan tiền tâm của những nhà hoạch định chính sách và bank trung ương (NHTW) các nước. Bài viết cung cấp cho khái niệm rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu, các cách thức đo lường cũng như cách ứng phó của NHTW Anh (Bo
E), Pháp, na Uy, Nhật Bản. Từ đó, đề xuất các gợi ý chính sách cho ngân hàng Nhà nước nước ta (NHNN) gồm những: (i) Xây dựng các nguyên tắc để quản lí và giám sát tác dụng rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu; (ii) bức tốc các yêu cầu công bố thông tin quản lí lí rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu của những ngân hàng; (iii) Xây dựng chế độ tiền tệ đào bới nền tài chính xanh nhằm giám sát và sút thiểu các rủi ro tài chính tương quan đến khí hậu của những ngân hàng; (iv) tiến hành phân tích kịch phiên bản và các bài kiểm tra sức chịu rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu cho hệ thống ngân mặt hàng Việt Nam; (v) Truyền thông nâng cao nhận thức về khủng hoảng tài chính tương quan đến khí hậu; (vi) bức tốc hợp tác quốc tế trong việc ứng phó đối với rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu.
Abstract: The topic of monitoring climate - related financial risks has become increasingly important in the context of increasingly severe climate change và the increasing risks posed by climate change to the financial and banking system. Policy makers & central banks have paid close attention lớn these risks. The article discusses the concept of climate - related financial risks, measurement methods, và the responses of the ngân hàng of England, France, Norway, & Japan. Following that, the authors propose policy recommendations lớn the State bank of Vietnam, including: (i) Developing principles for effective management and monitoring of climate - related financial risks; (ii) Strengthening disclosure requirements for banks’ climate - related financial risk management; (iii) Developing monetary policy towards a green economy khổng lồ monitor & mitigate banks’ climate - related financial risks; (iv) Conducting scenario analysis and stress tests for climate - related financial risks for the Vietnamese banking system; (v) Communicating to improve awareness of climate - related financial risks; & (vi) Increasing international cooperation in addressing climate-related financial risks.
Thế giới vẫn phải đối mặt với khủng hoảng rủi ro khí hậu ngày càng nghiêm trọng và tần suất xuất hiện ngày càng dày. Số lượng và cường độ nghiêm trọng của những đợt nắng nóng nóng, bão, bè phái lụt, cháy rừng và các thảm họa liên quan đến nhiệt độ khác ngày dần tăng, đã làm gián đoạn cuộc sinh sống của hàng tỷ người. Bỏ mặc mục tiêu của thỏa thuận hợp tác Khí hậu Paris là giảm bớt sự nóng lên toàn cầu ở nấc 1,5°C đến năm 2050, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện giờ cao hơn 1,1o
C so với năm 1990, với các vùng cực sock tăng gấp cha lần cùng một số khu vực khác phải đương đầu với phần đông đợt nắng cháy khắc nghiệt hơn lúc nào hết. Sự ngày càng tăng về gia tốc và nút độ nghiêm trọng của bè bạn lụt, hạn hán, hỏa hoạn với bão, cũng giống như mực nước biển cả dâng cao xâm lấn, rất có thể dẫn mang lại tổn thất, gây mất ổn định cho những ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và những tổ chức trung gian tài chính, các doanh nghiệp có liên quan trực tiếp và gián tiếp với các mức độ tác động khác nhau.
Tài sản tài chính trái đất từ tác động trực tiếp với thiệt sợ hãi do biến đổi khí hậu trong một kịch bạn dạng thông thường xuyên là 2,5 ngàn tỉ USD vào thời điểm năm 2100, cùng với trường vừa lòng xấu tốt nhất thì tổn thất hơn 24 nghìn tỉ USD. Các tính toán cho thấy thêm từ năm 1997 - 2011, thế giới đã mất 4 - đôi mươi nghìn tỉ USD hằng năm trong những ngành khai thác môi trường thiên nhiên tự nhiên như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản do biến đổi việc thực hiện đất và 6,3 - 10,6 nghìn tỉ USD mỗi năm do suy thoái và khủng hoảng đất (Caldecott và cộng sự, 2021). Nước biển lớn dâng cao rất có thể khiến thế giới thiệt sợ hơn 14 ngàn tỉ USD hằng năm từ năm 2100, nếu phương châm 2°C do thỏa thuận Paris đặt ra không được thực hiện (Bernstein và cộng sự, 2019).
Nếu những ảnh hưởng tác động tiềm ẩn này của rủi ro khủng hoảng do chuyển đổi khí hậu không được giải quyết, chúng bao gồm thể tác động tới sự ổn định đối với hệ thống tài thiết yếu và ngân sách chi tiêu để khắc phục những rủi ro này sau này ngày càng gia tăng. Trong xem sét căng thẳng thứ nhất để đánh giá ngành thương mại & dịch vụ tài chính sẽ đối phó với quá trình đổi khác sang nền kinh tế ít carbon rộng sẽ như vậy nào, Bo
E phát hiện ra rằng, các ngân mặt hàng và doanh nghiệp bảo hiểm của quốc gia Anh phải đương đầu với thiệt hại liên quan đến khí hậu lên đến mức 334 tỉ bảng Anh (405 tỉ USD) trong bố thập kỉ tới, cường độ thiệt hại sẽ tùy thuộc vào tầm độ gửi sang mức phát thải ròng bằng “0” của nền ghê tế.
Bối cảnh này làm tăng mối lo ngại về rủi ro khủng hoảng tài chính tương quan đến khí hậu. Không chỉ ưu tiên đon đả đến các yếu tố về môi trường, thôn hội với quản trị (ESG), những nhà quản ngại lí và NHTW các tổ quốc cũng sẽ tìm hướng đi để sẵn sàng cho hành lang pháp lí sau này về quản lí lí khủng hoảng tài chính liên quan đến khí hậu. Chính vì vậy, nghiên cứu phân tích bí quyết ứng phó với rủi ro tài chính tương quan đến biến đổi khí hậu của NHTW các nước châu Âu nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm tay nghề cho NHNN vào việc đo lường và thống kê rủi ro tài chính tương quan đến chuyển đổi khí hậu, nhằm đưa về sự định hình của khối hệ thống tài thiết yếu - ngân hàng là cần thiết.
Rủi ro tài chính tương quan đến khí hậu hay được phân một số loại thành khủng hoảng rủi ro vật hóa học và khủng hoảng chuyển đổi. Khủng hoảng rủi ro vật chất là khủng hoảng rủi ro do những sự kiện đổi khác khí hậu, chẳng hạn như cháy rừng, bão và bạn hữu lụt, trong khi rủi ro biến hóa là công dụng của hành động chính sách được tiến hành để thay đổi nền kinh tế khỏi nhiên liệu hóa thạch. Khủng hoảng vật chất có cả cung cấp tính cùng mãn tính (kinh niên tốt kéo dài hằng năm). Các chủ thể kinh tế phải đối mặt với khủng hoảng vật chất cấp tính của các hiện tượng thời tiết và khí hậu khắt khe hơn. Rủi ro vật hóa học kinh niên như trái đất nóng lên, nước biển cả dâng, axit hóa biển cả và rất nhiều thay chuyển đổi đối cùng với khí hậu càng ngày càng làm giảm năng suất cây trồng, năng suất lao động, phá vỡ lẽ hệ sinh thái cùng rất nhiều hậu trái khác. Vào thời điểm cuối thế kỉ 22, nếu ánh nắng mặt trời trung bình thế giới tăng vượt quá 3o
C (5,4o
F) có thể gây ra thiệt sợ hãi hằng năm tương tự 7 - 11% GDP thế giới. Khủng hoảng rủi ro vật chất tương quan đến thiệt hại tài bao gồm từ các tác động vật lí thẳng của đổi khác khí hậu, ví dụ, tài sản thế chấp cho khoản vay phải đối mặt với các tác hại tự nhiên do biến hóa khí hậu gia tăng. Tổn thất có thể tăng lên nếu fan vay không được bảo hiểm khá đầy đủ hoặc đổi khác khí hậu khiến việc bảo hiểm một trong những tài sản trở cần quá đắt đỏ hoặc không thể thực hiện được.
Rủi ro biến đổi liên quan tới các tổn thất ẩn chứa phát sinh từ việc tiến hành các chính sách nhằm ứng phó đổi khác khí hậu, từ những thay đổi về công nghệ, biến hóa về hành vi vì chuyển lịch sự nền kinh tế ít vạc thải hơn. Ví dụ, các nhà cung cấp than đã phải vật lộn cùng với các cơ chế mới hoặc dự con kiến sẽ giảm bớt lượng khí thải carbon và một số ngân hàng phệ đã cam đoan không cung cấp tài chính cho các cơ sở than mới. Những chuyển đổi này có thể xảy ra “có trơ thổ địa tự”, cho phép các bank và công ty có thời gian thích ứng hoặc ra mắt đột ngột “không trơ tráo tự” (do hậu quả của việc không hành động ngăn ngừa trước đó), dẫn đến sự cách quãng đối với dịch vụ thương mại quốc tế.
Trong số các quy trình thống kê giám sát rủi ro hiện giờ đang được những ngân hàng và cơ quan giám sát áp dụng, các phương pháp đo lường đo lường rủi ro tài chính liên quan đến biến hóa khí hậu thông thường và nổi bật hơn bao gồm: (i) Điểm hoặc xếp hạng rủi ro ro thay đổi khí hậu (climate risk scores or ratings); (ii) đối chiếu kịch bạn dạng (scenario analysis); (iii) Kiểm tra mệt mỏi (stress testing); (iv) phân tích độ nhạy (sensitivity analysis) (Basel Committee on Banking Supervision, 2021).
Điểm hoặc xếp hạng rủi ro khủng hoảng khí hậu: Điểm rủi ro khí hậu nhận xét mức độ khủng hoảng rủi ro khí hậu của tài sản, danh mục đầu tư chi tiêu của doanh nghiệp hoặc quốc gia. Cách này phối kết hợp sơ vật dụng phân loại khủng hoảng rủi ro với một bộ tiêu chí chấm điểm nhằm gán điểm unique cho những rủi ro theo phân loại. Các tiêu chuẩn chấm điểm được áp dụng trong các phương thức này rất có thể dựa trên các yếu tố định tính hoặc định lượng. Điểm rủi ro khủng hoảng khí hậu hoàn toàn có thể giúp các ngân hàng và cơ quan giám sát review mức độ khủng hoảng khí hậu kha khá của chuyển động trung gian tín dụng hiện tại và tương lai. Các phương thức và tiêu chí xếp hạng rủi ro khủng hoảng khí hậu giữa các ngân mặt hàng và những tổ chức khác tất cả các cách thức tiếp cận được cải tiến và phát triển với dữ liệu chi tiết cao, cụ thể theo địa điểm, kết hợp chuỗi đáp ứng và thông tin ví dụ của các đối tượng. Mặc dù nhiên, phương pháp này rất có thể có nhiều lệch lạc trong trường hợp tài liệu về những đối tác nhỏ dại hơn và lịch sử vẻ vang dữ liệu ngắn.
Phân tích kịch bản: Phân tích kịch phiên bản khí hậu đoán trước tương lai các công dụng rủi ro và thường được thực hiện theo bốn bước: (i) xác minh các kịch phiên bản rủi ro vật chất và đưa tiếp; (ii) liên kết tác động của những kịch bản với khủng hoảng rủi ro tài chính; (iii) Đánh giá bán mức độ nhạy bén của công ty đối tác và/hoặc ngành đối với những khủng hoảng rủi ro đó; (iv) nước ngoài suy tác động của các mức độ tinh tế cảm kia để thống kê giám sát thước đo tổng phù hợp về cường độ phơi nhiễm và tổn thất tiềm ẩn. So với kịch bản có thể được tiến hành ở những mức độ chi tiết khác nhau để xác định các tác động đối với các khủng hoảng riêng lẻ hoặc so với danh mục đầu tư. Bằng phương pháp kiểm tra tác động ảnh hưởng của một loạt những kịch bản hợp lí, so sánh kịch bạn dạng cũng hoàn toàn có thể hỗ trợ định lượng khủng hoảng rủi ro và có thể làm rõ phần đa điều không chắc chắn là vốn có của những rủi ro tương quan đến khí hậu.
Kiểm tra mức độ căng thẳng: Kiểm tra mức độ căng thẳng là một trong những tập phù hợp con rõ ràng của phân tích kịch bản, thường được thực hiện để reviews khả năng phục hồi thời gian ngắn của một nhóm chức tài chính so với các cú sốc kinh tế, thường xuyên thông qua kim chỉ nam về mức đủ vốn. Thông thường, lúc xem xét khả năng thanh toán, bao gồm hai loại bình chọn căng thẳng: Kiểm tra an ninh vĩ mô, giám sát và đo lường mức độ ảnh hưởng của các cú sốc tài chủ yếu đến khối hệ thống tài chính, rất có thể gây ra đen thui ro khối hệ thống và kiểm tra bình yên vi mô, review khả năng giao dịch thanh toán của một tổ chức tài chính, cá thể với khủng hoảng rủi ro danh mục đầu tư. Ngay sát đây, kiểm tra stress đã được một trong những ngân hàng cùng cơ quan giám sát và đo lường mở rộng, bao gồm các rủi ro tài chính tương quan đến khí hậu. Demo nghiệm căng thẳng khí hậu review tác động của các kịch phiên bản khí hậu hà khắc nhưng hòa hợp lí so với khả năng phục hồi của các tổ chức hoặc khối hệ thống tài chính.
Phân tích độ nhạy: Phân tích độ nhạy cũng là 1 trong những tập hợp nhỏ của phân tích kịch phiên bản được sử dụng để reviews tác rượu cồn của một vươn lên là số cụ thể đối với hiệu quả kinh tế. Trong những phân tích này, một tham số được đổi khác trong các lần chạy kịch bản để quan liền kề phạm vi kết quả đầu ra của kịch bản. Trong một số trong những trường hợp tốt nhất định, một trong những tham số rất có thể được đổi khác để quan gần cạnh sự can dự giữa những tham số. đối chiếu độ nhạy thường được sử dụng trong reviews rủi ro thay đổi để phân tích các tác cồn tiềm tàng của một chính sách cụ thể tương quan đến khí hậu, đặc biệt là trong các ngành tương quan đến thuyết carbon.
Một cuộc khảo sát điều tra năm 2021 do doanh nghiệp quản lí chi tiêu Invesco thực hiện cho thấy, 63% các NHTW được điều tra khảo sát cho rằng, thay đổi khí hậu phía trong sự quan lại tâm của những NHTW cùng 45% gật đầu đồng ý rằng, bớt thiểu hậu quả của biến hóa khí hậu cần là một phương châm của cơ chế tiền tệ. Một trong những NHTW phệ trên nhân loại đang tham gia trận chiến chống đổi khác khí hậu trong khi thấy rằng chuyển đổi khí hậu gây nên mối ăn hiếp dọa so với sự ổn định định chi tiêu và ổn định hệ thống tài chính - hai phương châm truyền thống của những NHTW. Những NHTW với cơ quan thống kê giám sát tài thiết yếu đã quá nhận tai hại mà biến đổi khí hậu tạo ra so với sự bình ổn tài chủ yếu và mức giá chung, đồng thời cam đoan giải quyết vấn đề đổi khác khí hậu, mất đa dạng sinh học và hỗ trợ quá trình biến hóa sang nền tài chính ít carbon. Những NHTW và cơ sở quản lí tài thiết yếu ngày càng vượt nhận thay đổi khí hậu có ảnh hưởng lớn tới việc ổn định tài chủ yếu của hệ thống tài bao gồm - ngân hàng. Các NHTW khác nhau có phản ứng khác nhau với rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu.
Bo
E là NHTW đầu tiên quan trung ương đến rủi ro tài chính tương quan đến biến đổi khí hậu (vào năm 2014). Report của Bo
E đánh dấu lần trước tiên một NHTW lôi kéo xem xét các rủi ro tương quan đến khí hậu và tài sản bị ảnh hưởng do thay đổi khí hậu. Báo cáo và bài bác phát biểu đã đưa ra những nguyên tắc về kiểu cách Bo
E tiếp cận với đổi khác khí hậu sau đây và xác thực rằng tổ chức triển khai coi vấn đề quản lí khủng hoảng liên quan mang lại khí hậu là một trong những phần nhiệm vụ được quy định trong luật. Năm 2020, Bo
E sẽ bắt buộc những công ty khủng và tổ chức tài chính ở quốc gia Anh báo cáo rủi ro khí hậu theo hướng dẫn. Các công ty được yêu mong trải sang 1 quy trình phê chuẩn để xác minh và sau đó chào làng chi ngày tiết về những rủi ro và thời cơ quan trọng gây ra từ chuyển đổi khí hậu theo các kịch bạn dạng khí hậu khác biệt trong tương lai (Bo
E, 2019).
NHTW Canada (Bo
C) và văn phòng công sở Giám đốc các Tổ chức Tài chủ yếu (OSFI) sẽ xuất bản báo cáo gợi ý và kết quả phân tích kịch bản khủng hoảng liên quan liêu đến thay đổi khí hậu của sáu tổ chức triển khai tài chủ yếu tại Canada. Để thỏa mãn nhu cầu các phương châm về khí hậu mà các kịch bạn dạng dự kiến, Canada và nền tởm tế toàn cầu phải cấu trúc lại các ngành kinh tế. Report cũng xác minh các tác động kinh tế tài chính vĩ mô tàng ẩn như cầm đổi chính sách vào nước, ngoài nước so với nền kinh tế Canada và đặc biệt nhấn mạnh cố kỉnh đổi cơ chế khí hậu trái đất có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu vốn, sản phẩm hóa. Các kịch phiên bản nhấn táo tợn việc đáp ứng các kim chỉ nam khí hậu đang dẫn đến những đổi khác cơ cấu đặc trưng đối với nền kinh tế Canada cùng toàn cầu, đồng thời quá trình chuyển đổi này sẽ chạm mặt nhiều thách thức hơn nghỉ ngơi các non sông có nhiều ngành sử dụng nhiều nguồn năng lượng phát thải carbon cao như Canada. Tuy nhiên, sự lờ lững của bất kỳ hành động chế độ khí hậu nào thì cũng làm tăng những tác động kinh tế tài chính tổng thể và rủi ro đối với sự bất biến của quanh vùng tài chính (Ens cùng Johnston, 2020). Mặt cạnh đó, Bo
C cũng xác định rất rõ vai trò của mình trong Chính phủ bởi việc niềm nở tới việc phân chia rủi ro đối nền tởm tế, tài chính và khả năng đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Thuế, chi phí phát triển công nghệ, giảm phát thải ko phải là nhiệm vụ của Bo
C.
NHTW Nhật bạn dạng (Bo
J) đã tùy chỉnh cấu hình một mạng lưới nội bộ, Trung vai trung phong Điều phối khí hậu để bức tốc các sáng kiến toàn ngành bank về thay đổi khí hậu. Bo
J đang dần tìm cách can hệ sự thân mật của khoanh vùng tư nhân bằng cách cung cấp cho vốn để ngân hàng cho những doanh nghiệp thân thiện với môi trường vay. Theo quan liêu điểm của Bo
J, hỗ trợ khu vực tư nhân về đổi khác khí hậu từ bỏ NHTW sẽ đóng góp thêm phần ổn định kinh tế vĩ mô trong lâu năm hạn. Tính đến đầu năm mới 2023, khoảng tầm 63 tổ chức tài chủ yếu đã đủ điều kiện được hỗ trợ, với tổng dư nợ là 3,6 nghìn tỉ lặng (27 tỉ USD) được giải ngân. Khi tiến hành các hành động về chính sách tiền tệ, Bo
J nhận định rằng cần thể hiện tính trung lập, tránh tham gia trực tiếp vào việc phân bổ nguồn lực ở lever vi mô càng các càng tốt.
NHTW châu Âu (ECB) triển khai kiểm tra nút độ căng thẳng mệt mỏi của khủng hoảng do biến hóa khí hậu so với 41 định chế tài bao gồm trong hợp thể châu Âu. Trong kịch bản khó khăn nhất (các chính phủ hành động muộn để chống lại sự nóng lên toàn cầu, hạn hán và cộng đồng lụt, lượng carbon cao và những hiện tượng thời tiết cực đoan), những tổ chức này phải đương đầu với tài năng thiệt sợ hãi 70 tỉ euro (71 tỉ USD) về tín dụng và thị phần do thiên tai ngày càng tăng cùng những đổi khác sâu rộng trong các ngành gớm tế. Mặc dù nhiên, kết quả không phản ánh đầy đủ rủi ro thực tế, 1 phần là do các cú sốc nhiệt độ không kèm theo với suy thoái kinh tế tài chính rộng béo và chỉ giới hạn ở những danh mục chi tiêu cụ thể. ECB cho biết, hầu như phát hiện tại này tái khẳng định quan điểm rằng các ngân sản phẩm phải bức tốc tập trung vào rủi ro khủng hoảng khí hậu. ECB đã yêu cầu các ngân sản phẩm khẩn trương tăng tốc nỗ lực quản lí khủng hoảng rủi ro khí hậu, sau khoản thời gian thử nghiệm stress đầu tiên cho biết họ ko kết hợp không thiếu thốn vấn đề này vào các khuôn khổ quản lí lí khủng hoảng rủi ro và mô hình nội bộ. ECB cũng đã kiểm soát và điều chỉnh các chế độ tài sản thế chấp vay vốn và bắt đầu điều chỉnh danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lớn để khuyến khích những tổ chức chuyển động ít gây ô nhiễm và độc hại hơn.
Tại Pháp, theo nghiên cứu của cơ quan tính toán ACPR và Banque de France (2019), đã có những tiến bộ đáng kể trong nhận thức của các tổ chức về rủi ro tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu. Bên cạnh ESG vốn đã được quan tâm từ năm 2015, rủi ro tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu đã dần dần tích thích hợp vào các quy trình quản ngại lí khủng hoảng tài chủ yếu thông thường. NHTW Pháp cũng nhìn nhận các khía cạnh cần đon đả bao gồm rủi ro chuyển đổi, rủi ro vật lí, rủi ro pháp lí và vấn đề quản trị về rủi ro tài chính tương quan đến biến đổi khí hậu. Tuy nhiên do Pháp không đối mặt với rủi ro cao từ biến đổi khí hậu đề xuất chưa có những điều chỉnh lớn để thích ứng ở cấp độ ngành.
Na Uy, quốc gia phụ thuộc nhiều vào ngành dầu mỏ sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro chuyển đổi khi cơ cấu lại nền gớm tế để đáp ứng yêu cầu giảm phát thải. Chuyển đổi khí hậu và thích ứng với sút phát thải khí hậu có thể kéo theo rủi ro khủng hoảng cho khối hệ thống ngân hàng. Với nghành nghề dầu mỏ rộng lớn lớn, mãng cầu Uy tất cả thể gặp khó khăn đặc trưng liên quan đến việc thích ứng với giảm phát thải. Việc giảm đầu tư của các nhà sản xuất dầu, việc giảm sử dụng nhiên liệu từ dầu của các ngành sản xuất kéo theo sự suy thoái và khủng hoảng của khu vực dầu mỏ dĩ nhiên tổn thất đến vay ngày càng tăng đã đặt ngân hàng vào các rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Mặt cạnh đó, sự không chắc chắn xung quanh ảnh hưởng của biến hóa khí hậu, các quy định về khí hậu sau này và đông đảo tiến bộ technology cũng đặt ra nhu cầu nên ước tính rủi ro khủng hoảng và đánh giá rủi ro.
Có thể thấy, các phân tích theo phương pháp khác nhau đều mang lại rằng, mê thích ứng mau chóng sẽ giảm ảnh hưởng đột ngột của thay đổi khí hậu, cũng như của vấn đề thay đổi chính sách nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Các NHTW bắt buộc hành động từ bây giờ.
Nghiên cứu vớt từ NHTW các quốc gia châu Âu và Nhật Bản cho thấy, NHTW những nước rất suy nghĩ việc thích ứng với rủi ro khí hậu và trình bày bằng cách áp dụng các công cụ của mình. Những vấn đề mà NHNN có thể xem thêm bao gồm:
Một là, xây dựng những nguyên tắc để quản lí với giám sát kết quả rủi ro tài chính tương quan đến khí hậu
Để thực hiện nhiệm vụ của mình với tư bí quyết là ban ngành quản lí, NHNN bắt buộc đưa rủi ro tài chính tương quan đến nhiệt độ vào các quy định review rủi ro tương tự như như các loại rủi ro hiện tại cơ mà NHNN sẽ theo dõi như khủng hoảng rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro khủng hoảng thanh khoản, rủi ro hoạt động. NHNN nên xây dựng các nguyên tắc nhằm quản lí và giám sát công dụng rủi ro tài chính tương quan đến khí hậu, đồng thời ban hành các phía dẫn giám sát và chỉ dẫn các khuyến nghị nhằm review và giải quyết rủi ro tài chính tương quan đến khí hậu để thông báo cho những ngân sản phẩm thương mại. Đây là cách Bo
E đã thực hiện để điều chỉnh hành vi của các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Để ứng phó với khủng hoảng rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu, những NHTW rất có thể đặt ra quy tắc thống kê giám sát rủi ro khí hậu bắt buộc, triển khai thử nghiệm đối với rủi ro tương quan đến khí hậu của các ngân hàng, hay gia hạn chính sách chi phí tệ khiến cho ngân hàng phải trả phí cao hơn khi tài trợ cho những công ty có rủi ro do ô nhiễm môi ngôi trường hay những ngành tất cả lượng khí thải bên kính cao.
Hai là, tăng tốc yêu cầu ra mắt thông tin quản lí lí khủng hoảng rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu của những ngân hàng
Dựa trên kinh nghiệm tay nghề của ban ngành quản lí và NHTW các non sông như: Canada, Pháp và đặc biệt là Anh về câu hỏi yêu cầu ra mắt công khai những thông tin về khủng hoảng rủi ro tài chính tương quan đến khí hậu của các ngân hàng, NHNN cần có lộ trình yêu cầu các định chế tài chính công khai các tin tức bắt buộc về rủi ro tài chính tương quan đến khí hậu để đảm bảo tính minh bạch, giải trình và định hướng điều chỉnh hành vi tiêu dùng. Có như vậy mới có thể cùng các bộ, ngành khác thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo cam kết trên COP26. Về các yêu cầu bắt buộc ra mắt thông tin, NHNN rất có thể dựa trên các khuyến cáo của Lực lượng đặc nhiệm về chào làng thông tin tài chính tương quan đến nhiệt độ (TCFD - Task Force on Climate -
Related Financial Disclosure). Cạnh bên đó, NHNN cần ban hành hệ thống các tiêu chuẩn, chỉ tiêu thống kê giám sát rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu bắt buộc và thống nhất cho các ngân hàng để có thể lượng hóa và so sánh.
Ba là, xây dựng chính sách tiền tệ hướng đến nền kinh tế tài chính xanh nhằm tính toán và bớt thiểu khủng hoảng rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu của các ngân hàng
Học hỏi kinh nghiệm của Bo
Bốn là, thực hiện phân tích kịch phiên bản và những bài chất vấn sức chịu khủng hoảng tài chính liên quan đến khí hậu cho hệ thống ngân sản phẩm Việt Nam
Kinh nghiệm của ECB, Bo
E... đến thấy, trước khi ra quyết định điều chỉnh hành lang pháp lí, NHTW các nước thường áp dụng các kĩ thuật kiểm tra sức chịu đựng bằng phần nhiều phương pháp khác nhau tùy vào trình độ phát triển tài chính của từng nước. NHNN nên tiến hành phân tích kịch bản và những bài bình chọn sức chịu đựng đựng khủng hoảng rủi ro do chuyển đổi khí hậu so với hệ thống bank tại vn theo lí giải của mạng lưới Xanh hóa khối hệ thống tài chính (NGFS - Network for Greening the Financial System), tương xứng với đk và các cam kết của nước ta về biến hóa khí hậu. Để chuẩn bị kiểm tra sức chịu đựng, NHNN và các cơ quan đo lường và thống kê cần phát hành hướng dẫn, gửi ra cách thức luận với công cụ được cho phép tích hợp đối chiếu kịch phiên bản theo ngành rõ ràng vào bài bác kiểm tra sức chịu đựng đựng khủng hoảng rủi ro vĩ mô cho hệ thống ngân hàng. Thông qua hiệu quả kiểm tra và giám sát, NHNN đang tổ chức đàm đạo chuyên sâu với những ngân hàng để đưa ra những khuyến cáo và phương án chung cho toàn bộ hệ thống nhằm quản lí những rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu.
Việc điều chỉnh để thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ phát sinh nhiều đưa ra phí mang lại doanh nghiệp và ngân hàng. Để các văn bản điều chỉnh hành vi của ngân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *