Máy Lạnh Panasonic 1 Hp N9Wkh, Điều Hòa Panasonic 2023 Chính Hãng Giá Rẻ

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có tác dụng ức chế các chất ô nhiễm và độc hại trong không khí và các chất độc hại bám dính, bảo vệ môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm mát thoải mái với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ ẩm. Tiết kiệ


*
Thêm vào danh sách yêu thích
Xóa khỏi list yêu thích
*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.551E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU9XKH-8CS-CU-XU9XKH-8false
*

*

*

*

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế những chất ô nhiễm trong không gian và những chất ô nhiễm bám dính, đảm bảo an toàn môi trường không gian trong 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm mát dễ chịu và thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ ẩm. Tiết kiệ


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.942E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU12XKH-8CS-CU-XU12XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và các chất độc hại bám dính, đảm bảo môi trường bầu không khí trong 24 giờ. Tận hưởng kĩ năng làm mát dễ chịu và thoải mái với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ ẩm. Máu kiệ


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.954E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU18XKH-8CS-CU-XU18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có công dụng ức chế những chất độc hại trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo đảm môi trường không gian trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát thoải mái và dễ chịu với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ ẩm. Ngày tiết kiệ


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:4.104E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU24XKH-8CS-CU-XU24XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có công dụng ức chế những chất ô nhiễm và độc hại lơ lửng trong không khí và những chất độc hại bám dính, bảo đảm sức khỏe mạnh suốt 24 giờ. Tận thưởng luồng gió non lạnh dễ chịu và thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ độ ẩm mới. Tiết kiệm


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.436E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U9XKH-8CS-CU-U9XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có khả năng ức chế những chất ô nhiễm và độc hại lơ lửng trong không gian và các chất độc hại bám dính, bảo vệ sức khỏe mạnh suốt 24 giờ. Tận thưởng luồng gió đuối lạnh dễ chịu với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ độ ẩm mới. Huyết kiệm


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.747E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U12XKH-8CS-CU-U12XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có khả năng ức chế các chất độc hại lơ lửng trong bầu không khí và các chất độc hại bám dính, bảo vệ sức khỏe suốt 24 giờ. Tận thưởng luồng gió đuối lạnh dễ chịu và thoải mái với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ độ ẩm mới. Tiết kiệm


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.632E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U18XKH-8CS-CU-U18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có chức năng ức chế các chất ô nhiễm và độc hại lơ lửng trong bầu không khí và các chất ô nhiễm bám dính, đảm bảo sức khỏe suốt 24 giờ. Tận hưởng luồng gió đuối lạnh thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ ẩm mới. Tiết kiệm


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.564E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U24XKH-8CS-CU-U24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc không khí liên tiếp 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm đuối tức thì khi khởi hễ ở chế độ MẠNH MẼ với lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với cơ chế ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.

Bạn đang xem: Máy lạnh panasonic 1 hp n9wkh


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.379E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU9XKH-8CS-CU-WPU9XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G giúp lọc ko khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi đụng ở cơ chế MẠNH MẼ và lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, technology Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.666E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU12XKH-8CS-CU-WPU12XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G giúp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm đuối tức thì lúc khởi đụng ở cơ chế MẠNH MẼ với lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm chi phí điện năng với chính sách ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.471E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU18XKH-8CS-CU-WPU18XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm non tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn cùng xa hơn dựa vào AEROWINGS. Tiết kiệm ngân sách và chi phí điện năng với chính sách ECO, technology Inverter cùng môi hóa học l


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU24XKH-8CS-CU-WPU24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc ko khí liên tiếp 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm đuối tức thì lúc khởi động ở cơ chế MẠNH MẼ với lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm ngân sách và chi phí điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.31E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU9XKH-8MCS-CU-PU9XKH-8Mfalse

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc ko khí liên tiếp 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm mát tức thì lúc khởi cồn ở cơ chế MẠNH MẼ và lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với cơ chế ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.597E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU12XKH-8MCS-CU-PU12XKH-8Mfalse

Được trang bị technology nanoe-G giúp lọc không khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm đuối tức thì lúc khởi đụng ở chính sách MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chính sách ECO, công nghệ Inverter cùng môi chất lạnh R32.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.368E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU18XKH-8MCS-CU-PU18XKH-8Mfalse

Được trang bị technology nanoe-G giúp lọc ko khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm đuối tức thì khi khởi hễ ở chính sách MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn với xa hơn nhờ AEROWINGS. Tiết kiệm ngân sách điện năng với chế độ ECO, technology Inverter với môi chất lạnh R32.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.196E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU24XKH-8MCS-CU-PU24XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc ko khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm đuối tức thì khi khởi đụng ở chính sách MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn cùng xa hơn dựa vào AEROWINGS. Tận hưởng công suất làm mát cao trong những căn phòng lớn.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.954E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N18XKH-8CS-CU-N18XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm non tức thì lúc khởi động ở cơ chế MẠNH MẼ với lưu lượng gió nhanh hơn cùng xa hơn nhờ AEROWINGS. Tận hưởng công suất làm mát cao một trong những căn chống lớn.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.736E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N24XKH-8CS-CU-N24XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm non tức thì lúc khởi đụng ở cơ chế MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió nhanh hơn với xa hơn nhờ AEROWINGS. Tận thưởng công suất làm cho mát cao giữa những căn chống lớn.


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.069E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N18XKH-8MCS-CU-N18XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm non tức thì khi khởi đụng ở chính sách MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió nhanh hơn với xa hơn dựa vào AEROWINGS. Tận hưởng công suất làm mát cao một trong những căn phòng lớn.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.828E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N24XKH-8MCS-CU-N24XKH-8Mfalse

Dòng cân bằng Panasonic Standard Inverter này cung ứng hệ thống lọc tiên tiến nhất có chức năng giảm thiểu các loại mùi không giống nhau, ức chế các chất độc hại trong bầu không khí và dính dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.275E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-XPU9XKH-8CS-XPU9XKH-8false

Dòng điều hòa Panasonic Standard Inverter này hỗ trợ hệ thống lọc tiên tiến và phát triển nhất có tác dụng giảm thiểu những loại mùi khác nhau, ức chế các chất độc hại trong không gian và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.551E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-XPU12XKH-8CS-XPU12XKH-8false

Dòng điều hòa Panasonic Standard Inverter này cung ứng hệ thống lọc tiên tiến nhất có công dụng giảm thiểu các loại mùi không giống nhau, ức chế các chất ô nhiễm và độc hại trong bầu không khí và bám dính cũng tương tự loại bỏ các hạt bụi nhỏ tuổi như PM2.5.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-XPU18XKH-8CS-XPU18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có công dụng ức chế các chất ô nhiễm và độc hại trong bầu không khí và những chất ô nhiễm bám dính, bảo đảm môi trường bầu không khí trong 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm đuối tức thì khi khởi hễ ở cơ chế MẠNH MẼ cùng AEROWINGS. Tiết kiệm điện nă


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XPU18XKH-8BCS-CU-XPU18XKH-8Bfalse

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có chức năng ức chế những chất độc hại trong bầu không khí và các chất ô nhiễm bám dính, đảm bảo môi trường bầu không khí trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở cơ chế MẠNH MẼ cùng AEROWINGS. Tiết kiệm ngân sách điện nă


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.161E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XPU24XKH-8CS-CU-XPU24XKH-8false

Dòng ổn định Panasonic Standard Inverter này hỗ trợ hệ thống lọc tiên tiến và phát triển nhất có chức năng giảm thiểu những loại mùi không giống nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không gian và dính dính cũng như loại bỏ những hạt bụi bé dại như PM2.5.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.132E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-XPU9WKH-8CU-CS-XPU9WKH-8false

Dòng ổn định Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế những chất ô nhiễm trong không gian và bám dính cũng tương tự loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Lạnh Cơ Bản Chung Cho Tất Cả Các Loại Điều Hòa


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.377E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-XPU12WKH-8CU-CS-XPU12WKH-8false

Dòng cân bằng Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có chức năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế những chất ô nhiễm trong bầu không khí và bám dính cũng giống như loại bỏ các hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.071E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-XPU18WKH-8CU-CS-XPU18WKH-8false

Điều hòa Panasonic Standard Non-Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại trừ các phân tử bụi nhỏ tuổi như PM2.5.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.011E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-N9WKH-8CU-CS-N9WKH-8false

Điều hòa Panasonic Standard Non-Inverter này hỗ trợ hệ thống lọc tiên tiến giúp loại trừ các phân tử bụi bé dại như PM2.5.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.275E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-N12WKH-8CU-CS-N12WKH-8false
Sản phẩm gia dụng
Tất cả Tủ lạnh
Máy giặt và máy sấy
Máy hút bụi
Bàn ủi
Máy bơm
Máy nước nóng
Cold Chain
Nắp bồn cầu
Sản phẩm công ty bếp
Lò vi sóng/Lò hấp nướng
Máy xay, đồ vật ép
Máy bào chế thực phẩm
Bình thủy điện
Bình đun nước điện
Máy có tác dụng bánh mì
Nồi cơm trắng điện
Bếp năng lượng điện từ
Sản phẩm người mẹ và bé
Thiết bị vui chơi giải trí gia đình
TV Android
Hệ thống âm thanh
Tai nghe
Dòng thành phầm máy cân bằng và các giải pháp không khí
Dòng thành phầm Điều hòa - đồ vật lạnh Panasonic 1 chiều
Dòng sản phẩm điều hoà hai chiều
Dòng thành phầm điều hòa tủ đứng
Tất cả thiết bị lọc ko khí
Thiết bị điệnÂm trần cassette 4 phương thổi Âm trằn casstte cỡ bé dại Áp TrầnÂm è Nối Ống Gió
Sản phẩm làm đẹp & cung ứng sức khỏe
Chăm sóc tóc
Chăm sóc da mặt với cơ thể
Cạo râu & Tông đơ
Thiết bị cung ứng sức khỏe
Chăm sóc răng miệng
Hygiene Care
Phụ kiện
Điện thoại bàn
Pin cùng các sản phẩm khác
Pin pin sạc và bộ sạc
Pin Alkaline và Evolta
Pin Than
Pin Nút
Các thành phầm khác
Air Solutions
Miễn giá thành công gắn thêm đặtMiễn giá thành vận chuyển ở TP HCMTặng biến hóa áp đổi năng lượng điện 100VTặng 3m Ống Đồng (Ống gas)

Bài viết reviews máy lạnh trong nước Nhật Panasonic 1HP:

Máy lạnh nội địa Nhật Panasonic Inverter 1HP nhập vào trực tiếp tự Nhật Bản. Mặc dù like new 99% nhưng toàn bộ block trang bị và hệ thống board mạch còn mới 100%. Ưu điểm phổ biến của máy lạnh trong nước Nhật Panasonic là khôn xiết bền, không những thế nữa là do người Nhật tất cả thói thân quen không cần sử dụng thiết bị khi hết bảo hành. Xây đắp cục nóng trong máy lạnh nội địa Nhật lúc làm sao cũng lớn hơn các viên nóng ở vn nên máy lạnh trong nước Nhật Panasonic có vẻ ngoài rất mới, đa số mới 90% – 95%.

*
Công nghệ Inverter siêu tiết kiệm chi phí điện là tác dụng quan trọng nhất của máy lạnh trong nước Nhật.

So với điều hòa thông thường, máy rét mướt Inverter Panasonic 1HP trong nước Nhật không làm cho khô da, đau họng hoặc khó thở. Chức năng làm mát chuyển động nhanh chóng, thiết bị chạy êm, không tiếng ồn và nhất là Công nghệ Inverter tân tiến nên rất tiết kiệm ngân sách điện. Ngoài ra thứ lạnh nội địa Nhật thường có tác dụng sưởi (Heat), cân xứng cho nhiều vùng có mùa giá buốt tại Việt Nam. Trên 2 thành phố lớn sài gòn và thủ đô hà nội có cho tới 20% – 30% quý khách lựa chọn sở hữu máy lạnh trong nước Nhật vì những ưu thế trên.

*

Công nghệ Inverter – Siêu tiết kiệm ngân sách Điện Đến 75%

Máy lạnh nội địa Nhật Inverter 1HP Panasonic được thay thế sửa chữa bằng công nghệ biến tần (Công nghệ Inverter) với tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng được bỏ lên hàng đầu. Khi hoạt động, tần số đồ vật nén sẽ tiến hành thay đổi. Hiệu suất làm nóng, làm lạnh cũng sẽ thay đổi theo. Từ đó hiệu suất điện năng giảm, giúp cho người dùng tiết kiệm ngân sách và chi phí điện. Nắm thể, trải qua các vận động thí nghiệm, và đánh giá từ fan tiêu dùng: máy lạnh trong nước Nhật tiết kiệm tới một nửa – 75% điện năng so với hầu hết máy lạnh không tồn tại tính năng tiết kiệm chi phí điện.

Máy 1Hp chạy thường xuyên 10 tiếng: tiêu thụ khoảng 3kw điện.Máy 1.5Hp chạy liên tiếp 10 tiếng: tiêu thụ khoảng tầm 4kw điện.Máy 2HP chạy liên tục 10 tiếng: tiêu thụ khoảng 5kw điện

Những chiết khấu khi lắp đặt máy lạnh nội địa Nhật Inverter Panasonic 1HP

Quý khách sẽ được nhận nhiều khuyến mãi khi lắp ráp máy lạnh trong nước Nhật Panasonic Inverter 1HP tại caodangnghevdht.edu.vn:

Miễn giá tiền vận chuyển ở TP. Hồ nước Chí Minh
Miễn phí tổn công lắp đặt tại TP. Hồ Chí Minh
Tặng 3m ống đồng (ống gas), dây điện, ống nước, Êke đỡ máy, CP điện, teo tán.Tặng luôn luôn bộ đổi điện mang lại máy cần sử dụng điện 100V.

Máy lạnh lẽo caodangnghevdht.edu.vn luôn sát cánh cùng quý khách hàng để lấy ra những phương án sử dụng máy lạnh trong nước Nhật Panasonic 1HP phù hợp lý, unique và đáng tin tưởng nhất.

Chính Sách Bảo Hành

Toàn bộ máy lạnh nội địa Nhật mua tại shop caodangnghevdht.edu.vn đã được bảo hành trong 2 năm (không bao gồm vệ sinh châm gas – được tính là bảo trì)Bao bao test đổi trả 1 mon với đk máy bị nứt không cách xử trí được hoặc xử lý các lần, tốn thời gian.Máy lạnh trong nước Nhật caodangnghevdht.edu.vn cam kết chỉ vắt thế linh kiện chuẩn, hóa học lượng, nói ko với mặt hàng nhái giả, lẹo vá.Công ty máy lạnh caodangnghevdht.edu.vn đang cung cấp máy lạnh Panasonic Inverter 1HP và là đơn vị hỗ trợ sỉ và lẻ tại thành phố hồ chí minh với đầy đủ máy lạnh tất cả block, board mạch zin 100% mới khoảng tầm trên 90%, giá cả cạnh tranh chỉ khoảng 1/2 giá sản phẩm lạnh mới.

——————-

gmail.com

——————-

Hướng dẫn biện pháp chọn máy lạnh theo diện tích phòng

Công suất thiết bị lạnhDiện tích phòng
1 HP ~ 9000 BTUDưới 15 m2
1.5 HP ~ 12.000 BTUTừ 15 đến 20 m2
2 HP ~ 18.000 BTUTừ 20 đến 30 m2
2.5 HP ~ 24.0000 BTUTừ 30 đến 40 m2

Ngoài ra khối hệ thống hút mùi, lọc không khí, chính sách làm khô hoạt động rất tốt. đề xuất dùng trong diện tích s phòng dưới 15m2, người sử dụng sẽ điếc mũi hôi, mùi ẩm mốc.. Trong những ngày thường và mỗi một khi tiết trời chuyển mùa.

Hướng dẫn giải pháp chọn lắp thêm lạnh theo thể tích phòng

Công suất máy lạnhThể tích phòng
1 HP ~ 9000 BTUDưới 45 m3
1.5 HP ~ 12.000 BTUDưới 60 m3
2 HP ~ 18.000 BTUDưới 80 m3
2.5 HP ~ 24.0000 BTUDưới 120 m3

Hướng dẫn cách lắp sản phẩm công nghệ lạnh sống các không gian phòng khác nhau

Công suấtGia đìnhQuán cà phê/Nhà hàngKhách sạnVăn phòng
1 HP45 m330 m335 m345 m3
1.5 HP60 m345 m355 m360 m3
2 HP80 m360 m370 m380 m3
2.5 HP120 m380 m3100 m3120 m3

Một số tin tức thêm về những dòng lắp thêm lạnh nội địa Nhật:

Nói đến các dòng máy lạnh trong nước Nhật như máy lạnh nội địa Nhật Daikin Inverter, máy lạnh trong nước Nhật Panasonic Inverter, máy lạnh trong nước Nhật Toshiba Inverter, máy lạnh nội địa Nhật Mitsubishi Inverter,… là trước hết phải nói tới khả năng tiết kiệm chi phí điện, vốn là sở trường của chiếc này.

Mức tiết kiệm chi phí điện xấp xỉ từ 30 – 80% điện năng so với loại máy giá thường.Luôn bảo trì được mức nhiệt độ setup sẵn bên trên điều khiển.Khả năng bảo trì nhiệt độ phòng cực kì ổn định.Đặc biệt, thiết bị lạnh nội địa Nhật luôn tạo không khí dễ chịu và thoải mái và máy vận hành ở mức êm, im ắng tốt nhất ngay cả khi bạn ngủ.

*

Những mẹo vặt áp dụng máy lạnh nội địa Nhật bền, tiết kiệm chi phí điện và tốt cho sức khỏe:

Nên lựa chọn máy tất cả công suất tương xứng với diện tích s phòng.Không nên áp dụng máy liên tục 24/24. Bảo trì nhiệt độ tương xứng 25 – 27 độ C. Ko để ánh sáng quá rét mướt vào ban đêm.Chênh lệch ánh sáng trong chống và kế bên trời không nên quá lớn, thông thường vào khoảng tầm 8 cho 10 độ C.Nên mở cửa sổ mang đến thoáng khí sau 3 – 4 tiếng thực hiện máy rét mướt liên tục.Không nên vào chống lạnh ngay trong khi mới đi từ không tính trời nắng và nóng về. Nên tắt đồ vật trước 20 phút khi chuẩn bị ra ko kể để bảo vệ cân bằng ánh sáng cho cơ thể, không chạm mặt hiện tượng sốc nhiệt.Nên sử dụng cơ chế hút độ ẩm vào mùa hè hoặc môi trường xung quanh có hơi độ ẩm cao.Nên thường xuyên rửa sạch sẽ tấm lọc bụi bờ và tổng dọn dẹp và sắp xếp máy khoảng 3 – 6 mon 1 lần
Nên kích hoạt chế độ thổi gió dễ chịu hoặc chỉnh phía gió lên trần, tránh thổi khá lạnh thẳng vào fan trong thời gian dài.
Công suất có tác dụng lạnh 1HP
Loại thiết bị lạnh 2 chiều
Phạm vi làm cho lạnh hiệu quảdưới 15m2
Công nghệ nổi bậtInverter gas R410A gần gũi môi trường
Điện năng tiêu thụ1.5k
W/h
Điện áp100V
Loại Gas sử dụngR410A
Quy bí quyết ống đồngφ6 – φ10
Tiện ích nổi bậtTự ngắt năng lượng điện không ổn định định,Hoạt động phòng nấm mốc,Cánh tản sức nóng dàn lạnh chống ăn mòn,Làm lạnh nhanh tức thì,Tự khởi rượu cồn lại khi có điện,Chức năng tự chẩn đoán lỗi,Chức năng hút ẩm,Thổi gió dễ chịu.
Thương hiệuPanasonic
Xuất xứNhật Bản
Năm sản xuấtTừ 2010 – 2016


Công suất làm lạnh

1HP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *