Bài Viết Mới

Báo cáo Đánh giá tình hình tài chính cá nhân doanh nghiệp năm 2022

23461 Lượt xem: 23461 Sao chép link Chia sẻ Facebook Chia sẻ Linkedin Chia sẻ Instagram Phân tích tài chính doanh nghiệp là việc làm rất quan trọng để nhà đầu tư nắm được tổng quan tình hình tài chính, những giao dịch đã xảy ra trong kỳ kế toán, Đồng thời thông qua đó, nhà quản trị có thể đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn

Phân tích dòng tiền - đọc và của doanh nghiệp

Có lẽ hãng mục quan trọng nhất mà hoàn toàn có thể rút trích từ báo cáo giải trình tài chính là dòng tiền thực tiễn của doanh nghiệp, Một báo cáo giải trình kế toán chính thức có tên gọi là báo cáo giải trình dòng tiền sẽ giúp lý giải đổi khác tiền và tương tự tiền dưới góc độ kế toán như thế nào

Bộ chỉ số Đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp, Đánh giá sức khỏe tài chính và rủi ro

Một doanh nghiệp muốn hoạt động bền vững và phát triển lâu dài cần phải có một nền tài chính vững chắc, giống như một người có được sức khỏe tốt thì mới có thể sống và làm việc hiệu quả, Và “sức khỏe” của một doanh nghiệp được đo lường thông qua một nền tài chính ổn định – tất cả đều được thể hiện trên Báo cáo tài chính

Phân tích rủi ro thị trường ngoại hối là gì? ngoại hối là gì

Nếu bạn là nhà giao dịch đang phân tích thị trường tài chính, bạn cần có phương pháp hiệu quả để đưa ra quyết định giao dịch và đặt lệnh giao dịch, cũng như phải xây dựng được chiến lược vững chắc, Khi xây dựng chiến lược, bạn cần hiểu rõ về ba loại phân tích thị trường ngoại hối chính – phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích tâm lý

Phân tích cơ cấu lợi nhuận của công ty, phân tích tài chính

Cơ cấu lợi nhuận là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phân tích các hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp, Thông qua “Tỷ lệ biến đổi” trong cơ cấu lợi nhuận, nhà quản lý có thể đưa ra các nhận định chính xác về tình hình doanh thu của doanh nghiệp từ đó có những đề xuất kịp thời giúp xoay chuyển tình hình kinh doanh nhằm thu lại lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp

Phân tích quản trị rủi ro (risk management) là gì? quá trình quản trị rủi ro

Phân tích rủi ro là gì: Định nghĩa & Công cụ | Hướng dẫn đầy đủGiới thiệu:Bất kể bạn lập kế hoạch tốt như thế nào, bất ngờ luôn có thể xảy ra khi bạn đang thực hiện một dự án, Phân tích rủi ro là quá trình xác định và đánh giá những rủi ro này để bạn có thể đưa ra kế hoạch đối phó với chúng

Phân tích tài chính công ty mẹ và công ty con, phân biệt báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

Báo cáo tài chính qua được lập qua các năm ghi nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính đó, Vậy, Báo cáo tài chính là gì ? Khi nào cần kiểm toán báo cáo tài chính ? và các vướng mắc pháp lý liên quan sẽ được luật sư giải đáp cụ thể:Hướng dẫn lập báo cáo tài chính của công ty mẹ, chi nhánhLuật doanh nghiệp năm 2020 quy định :1

Xem Nhiều Nhất